Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-12T00:06:21+03:00

Propaganda çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını taşıyan önceden planlanmış bir mesajlar bütünüdür.

1 1 1
2012-10-12T00:06:50+03:00

propaganda; 1. anlamı bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimsetme ve yayma amacıyla söz, yazı gibi yollarla gerçekleştirilen çalışma:seçim günleri yaklaştıkça iki komşu da propaganda faaliyetini büsbütün artırdılar.- h. taner.
2. anlamı i. propaganda; herhangi bir prensibi yaymaya çalışan teşkilât. propagandist i. bir prensibi yay- maya çalışan kimse, propagandacı. propagandize f. propaganda yapmak. ,propaganda.
3. anlamı yaymaca. propaganda.

2 1 2