Cevaplar

2012-10-12T00:37:02+03:00

Büyük Ölçekli Haritalar

a Plânlar: Ölçeği 1/20000'e kadar olan haritalardır Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir

b Topoğrafya Haritaları: Ölçeği 1/20000 ile 1/200000 arasında olan haritalardır Ulaşım haritaları ile topoğrafik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir

Büyük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

– Paydası küçüktür

– Dar alanları gösterir

– Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır

– Küçültme oranı azdır

– Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar

– İzohipsler arası yükselti farkı azdır

– Bozulma oranı azdır


Küçük Ölçekli Haritalar

Ölçeği 1/500000 den daha küçük olan haritalardır Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir

Küçük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

– Paydası büyüktür

– Geniş alanları gösterir

– Ayrıntıyı gösterme gücü azdır

– oranı fazladır

– Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlarKüçültme 

– İzohipsler arası yükselti farkı fazladır

– Bozulma oranı fazladır

1 5 1
2012-10-12T02:28:43+03:00

Küçük Ölçekli Haritalar

Ölçeği 1/500000 den daha küçük olan haritalardır Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir

Küçük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır
Paydası büyüktür.
Geniş alanları gösterir.
Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
oranı fazladır
Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlar.Küçültme
İzohipsler arası yükselti farkı fazladır
Bozulma oranı fazladır


Büyük Ölçekli Haritalar

Plânlar: Ölçeği 1/20000'e kadar olan haritalardır Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir

Topoğrafya Haritaları Ölçeği 1/20000 ile 1/200000 arasında olan haritalardır Ulaşım haritaları ile topoğrafik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir

Büyük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır
Paydası küçüktür
Dar alanları gösterir
Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır
Küçültme oranı azdır
Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar
İzohipsler arası yükselti farkı azdır
Bozulma oranı azdır

2 5 2