Cevaplar

2012-10-12T14:18:06+03:00

ESKİ İNGİLİZCE DÖNEMİ        Bu dönem MS. 450 yılından 1066 Norman Conquest (Norman İstilası)'na kadar devam eder.
Bu dönemler arasında  hem yazılı hem de sözlü eserler ortaya çıkmıştır. Ayrıca hem şiirsel hem de nesir anlatılar da vardır. Eski İngilizce Eserlerden bazıları :   The Seafarer,TheWanderer , Beowulf, Caedmon Hymn, The Battle of Maldon, The Dream of The Rood. Bu eserler şiirsel biçimde  anlatılır. Anglo Saxon Chronicle (Alfred The Great),Ecclesiastical History of  The English People (Venerable Bede);Bu eserler ise  düzyazı halindedir.
       Edebiyat bakımından bu dönemde dil çok serttir.Bunun nedeni ise o dönemlerde sürekli savaş halinde olan halkın dili de sertleşmiş olmasıdır. Ve yukarıda ki eserlerin çoğu ilk önceleri orally yani sözlü aktarıldığı için değişime uğramıştır. Örneğin;Beowulf. 
           Sözlü anlatanlar Scop adı verilen ozanlardır. Scop'lar şiirleriyle sürekli kralı överler. Bir bakıma kralın yalakalarıdır. Kralla ilgili öyküler anlatırlar. Bu Scoplar  anlatırken Litote,Head-rhyme ,Kenning  ve Alliteration sanatını kullanmışlardır. 

1 5 1