İlkçağ'da kültürel ve bilimsel faaliyetlerin gelişme
sinde;
I.dinsel inanışlar
II.toplumsal ihtiyaçlar
III.sanatsal faaliyetler
IV.aile ilişkileri


gibi etkenlerden hangilerinin önemli oranda etkisi olduğu söylenebilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) III ve IV
D) I ve II E) II ve IV

İlk Çağ Uygarlıkları

1

Cevaplar

2012-09-17T18:39:18+03:00

B TOPLUMSAL İHTİyaçlar bunlara ihtiyaçları kolaylaştırcak şeyler yapmalarını gerektirir. yani yalnız 2 b

0