Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-12T15:02:38+03:00

Dünyanın derinliklerinde bulunan magma yeryüzüne çıktığında lav adını alır. Yeryüzünde veya yerin içinde soğuyup katılaştığında magmatik kayaları oluşturur.

Ponza volkanik bir kayaç türü olup asidik ve bazik karekterli volkanik faaliyetler sonucu oluşmuştur. Volkanik bir cam yapısındadır. Volkan bacasının tıkanması ile bacadaki basıncın yükselmesi sonucu magma ve içindeki çözünmüş olan su buharı ve diğer gazlar püskürmeyle birlikte atmosfere yayılır. Su buharı ve gazları kaybolmuş olan magma atmosferle hızlı temas ve soğuma sonucu bol gözenekli ve camsı yapıda, ısı geçirgenliği düşük olan ponzayı oluşturur (Sarıiz ve Nuhoğlu, 1992).

Yeryüzünde en yaygın olarak bulunan ve kullanılan türü beyaz veya kirli beyaz renkli asidik pomzadır. Bazik pomza ise yabancıların scoria dedikleri, Türkçe'de bazaltik pomza olarak bilinen kahverengimsi – siyahımsı renkteki pomza türüdür. Her iki pomza türü de, oluşum esnasında ani soğuma ve gazların bünyeyi aniden terketmesi sonucu oldukça gözenekli bir yapı kazanmıştır. Gözenekler birbiri ile bağlantılı değildir. Asidik ponzanın yoğunluğu, bazik olanına göre daha az olup 0,5-1 g/cm3 civarındadır. Ponzanın su emme özelliği %50'den fazladır. Asidik ponza tekstil, kimya ve beton agreaları gibi sektörlerde kullanılmaktadır.

Bazaltik ponza yani lav taşı,
akvaryum sektöründe, filtrelerde süzme yapı elemanı olarak ,su yaşamına olumlu katkılarınndan ötürü akvaryum içinde işlevsel ve dekoratif olarak kullanılmaktadır.

Gaz süzücü ve ısıyı uzun süre muhafaza etme özelliği ile uygun çeşit ve kalitesini kullanmak şartı ile üzere LPG'li, LNG'li ve elektirikli mangal ve ızgaralarda kullanılmaktadır.

Uygun kimyasal ve fiziksel özellikli cinsleri tarımda pek çok yararları sebebiyle kullanılır.

Eşsiz fiziksel görünümü ve özellikleri ile peyzaj uygulamalarında aranılan bir üründür.

2 4 2
2012-10-12T15:32:41+03:00

Kalkan yanardağlar: Şekli kalkana benzeyen dağlar oluşturacak şekilde zamanla biriken yüksek miktarda lav çıkartan yanardağlar çoklukla Havai ve İzlanda'da görülürler. Lav akışları genellikle çok kızgın ve çok akışkan olup uzun akıntılara neden olurlar. Yeryüzündeki en büyük lav kalkanı, 120 km çapındaki ve deniz tabanından zirvesine 9.000 m yüksekliğindeki Mauna Loa'dır. Mars'taki Olympus Mons, bir kalkan yanardağıdır ve güneş sisteminde şimdiye kadar keşfedilmiş olan en yüksek dağdır.

Lav kalkanının daha küçük olanlarına "lav kubbesi" (tholoid), "lav konisi" ve "lav kümbeti" adı verilir.

Volkanik koniler, yanardağın ağzında biriken ufak kaya parçacıkları fırlatan püskürmelerden dolayı oluşur. Bu püskürmeler, 30-300 m yüksekliğinde, koni şeklinde tepeler oluşturur ve nispeten kısa ömürlü olurlar.

Japonya'daki Fuji Dağı, İtalya'daki Vezüv, Antarktika'daki Erebus ya da kuzeybatı ABD'deki Rainier gibi stratovolkanlarya da kompozit yanardağlar, hem lav akıntılarından hem de püskürtülerden oluşmuş yüksek, koni şeklinde dağlardır.


Süper yanardağlar, geniş çanakları olan, kıtasal yıkım ve küresel iklim değişiklikleri yaratma potansiyelleri bulunan yanardağ sınıfına verilen addır. Bu sınıftaki yanardağlara aday olarak Yellowstone Milli Parkı ve Toba Gölü gösterilebilir, ancak kesin bir tanımlama yapmak, asgari bir tanımlayıcı şart bulunmadığı için çok zordur.

1 5 1