İlkçağ'da gözümüze çarpan;
-Sümerler'in çivi yazısını kullanmaları
-Hititler'in Anal denilen yıllıklar yazmaları
-Asurlar'ın kütüphane oluşturmaları
gibi gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


A)Kendi alanlarında ilk buluşlar olmaları
B)Tarih Öncesi Dönem'de gerçekleşmeleri
C)Toplum tarafından benimsenmemiş olmaları
D)Tarihi Çağlar'ı başlatmaları
E) Evrensel nitelikteki gelişmeler olmaları

İlk Çağ Uygarlıkları

1

Cevaplar

2012-09-17T18:42:57+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Cevap:A seçeneğidir. Kendi alanlarında ilk buluşlar olmaları. teşekkür yeter

0