Cevaplar

2012-10-12T16:16:48+03:00

Kitap yazmak için birçok yöntem, birçok teknik vardır.
Özellikle macera türü romanların yazımı için birçok metod geliştirilmiştir.

Ancak kimi yazarlar, bu metodların hiçbirini kullanmayarak sadece romanın karakterlerini belirlemek ve konu bulmakla işe başlar ve bitirir. Tercih bu noktada tamamen size kalmıştır.

Ancak bir roman yazarken ihmal edilemeyecek bazı unsurlar bulunmaktadır. Bun

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-12T16:17:57+03:00

Son derece yaygın olan bu ürün bize ulaşana kadar birçok aşamadan geçer Odun, yıllık bitkiler ve atık kâğıt ham maddeleri işlenerek selüloz elde edilir Selülozdan da ‘odun hamuru’ ve ‘eski kâğıt hamuru’ üretilir Bunlara kâğıt sanayisinde ‘ara ürün’ adı verilir Ara ürünler değişik mekanik ve kimyasal işlemlerle kâğıda dönüştürülür Kâğıt ve kartonlara ise ‘nihaî’ yani ‘son’ ürün denir Kâğıt üretim alanı ağaç ve bitkilerin kâğıda dönüştürülmesin-deki tüm aşamaları içeren sanayi koludur Günümüzde, ülkelerin kalkınmışlık göstergelerinden birisi de kişi başına düşen kâğıt ve karton tüketimidir Çünkü, bir ülkede ne kadar çok kâğıt tüketiliyorsa insanlar o kadar gazete-dergi okuyor, kitap alıyor demektir Ayrıca, kâğıt ve karton, ürün ambalajlarında kullanıldığı için ülkenin üretim kapasitesinin de göstergesidir Temizlik ürünleri olan tuvalet kâğıdı, mendil ve peçete tüketimi temizlik alışkanlıklarını ortaya koymaktadır Bugün ülkelerin kalkınmışlık göstergelerinden birisi de kişi başına düşen kâğıt-karton tüketimidir Bu oran Finlandiya, Belçika, Danimarka, Hollanda ve Almanya’da 200 kg'ın üzerinde, Yunanistan’da 62 kg, Türkiye’de 42,5 kg, dünya ortalaması ise 48,5 kg’dır Kâğıt-karton üreticisi ülkeler aynı zamanda ham madde kaynaklarına da sahiptirler Ülkemiz gibi bazı ülkeler ise ham madde olan selülozu ithal ederek söz konusu ülkeler ile rekabet edebilmektedirler Türkiye 2,5 milyon tona yakın kapasitesi ile dünya kâğıt-karton üretiminde 28 sırada yer almaktadır Ekonomik gelişmelere paralel olarak kişi başına düşen kâğıt karton tüketiminin dünya ortalamasına yükselmesi hâlinde dahi ülkemizde 3,2 milyon ton kâğıt-karton tüketileceği dikkate alındığında, kâğıt-karton üretiminin önemini giderek artırması kaçınılmazdır Kâğıt-karton sektörü; odun, yıllık bitkiler ve atık kâğıt ham maddelerinden selüloz, odun hamuru, eski kâğıt hamuru üretilmesiyle, bu ara ürünlerin değişik mekanik ve kimyasal işlemlerle kâğıda dönüştürülmesine kadar geçen aşamaları içeren sanayi koludur Selülozlar ara ürünleri, kâğıt-kartonlar ise nihai ürünü oluştururlar Ülkemizin 2003 yılı verilerine göre kâğıt-karton üretim kapasitesi 2370400 ton olup, en yüksek kapasite 1042000 ton ile oluklu mukavva ve kâğıtların üretiminde bulunmaktadır En düşük üretim kapasitesi de 10200 ton ile sigara ve ince özel kâğıtlarda görülmektedir Ülkemiz kâğıt üretim kapasitenin %20’si kamu kuruluşları, %80’i özel sektör kuruluşlarına aittir Ülkemizin kamuya ait kâğıt fabrikaları ürettikleri kâğıt hamurlarını kendileri kullanırken, özel sektörün 2003 yılı içinde 409558 ton kâğıt hamurunu dışardan ithal ettiği görülmüştür 2003 yılı içinde kâğıt-karton ürünlerinin ihracat ve ithalat durumları incelendiğinde 1447151 ton kâğıt ve karton ithalatı gerçekleştirmiş olup, ihracat 173252 tonda kalmıştır En büyük ithalat 372254 ton ile gazete kâğıdında, 371407 ton ile oluklu mukavva kâğıdında görülmüştür En düşük ithalat 7932 ton ile sigara kâğıdında ve 11348 ton ile de temizlik kâğıdında gerçekleşmiştir Kişi başına düşen kâğıt ve karton tüketiminin 425 kg olduğu göz önüne alınırsa kâğıt sanayisinin büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğunu söylemek mümkündür Ancak mevcut yapılanmalar sebebiyle ülkemizin bu potansiyelden yararlanabilmesinin güç olacağı söylenebilir Bu konuda yapılmış istatistiklere baktığımızda ise ne yazık ki ülkemizdeki rakamların dünya ortalamasının epey altında kaldığı görülmektedir Ancak, Türkiye ekonomik ve kültürel olarak sürekli gelişen bir ülkedir Gelişmelere paralel olarak ülkemizde kişi başına düşen kâğıt-karton tüketiminin arttırılması ve dünya ortalamasına yükselmesi için çalışmalar devam etmektedir
Son derece yaygın olan bu ürün bize ulaşana kadar birçok aşamadan geçer Odun, yıllık bitkiler ve atık kâğıt ham maddeleri işlenerek selüloz elde edilir Selülozdan da ‘odun hamuru’ ve ‘eski kâğıt hamuru’ üretilir Bunlara kâğıt sanayisinde ‘ara ürün’ adı verilir Ara ürünler değişik mekanik ve kimyasal işlemlerle kâğıda dönüştürülür Kâğıt ve kartonlara ise ‘nihaî’ yani ‘son’ ürün denir Kâğıt üretim alanı ağaç ve bitkilerin kâğıda dönüştürülmesin-deki tüm aşamaları içeren sanayi koludur

0