Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-03-09T15:26:26+02:00
Çimentonun(Beton) donmasında gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar Çimentonun donması
Çimentonun su ile muamelesinde,bu bileşikler hidroliz ve hidrate olmak suretiyle kütleyi dondururlar.Bu hale çimentonun DONMASI denir.Genellikle 2 ile 3 saat arasında sürer.Katılaşan çimento zamanla katılaşır ve taşlaşır.Yukarıda bahsedilen bu hidroliz ve hidradlaşma olayının kimyasal reaksiyon denklemleri aşağıdaki şekilde ifade olur.
3 CaO.SiO2+3H2O ------ CaO.SiO2.H2O+2Ca(OH)2
2CaO.SiO2+2H2O ------ CaO.SiO2.H2O+Ca(OH)2
4CaO.Al2O3.Fe2O3+7H2O ------ 3CaO.Al2O3.6H2O+CaO.Fe2O3.H2O
3CaO.Al2O3+6H2O ------- 3CaO.Al2O3.6H2O
Betonun donması çimento ile ilgilidir.Çimentonun sertleşmesi,su harcının sertleşmesi olarak değerlendirilmiş olan yeni bir reaksiyon cinsi olup ‘Hidrolik Yer Değiştirme’olarak kabul edilebilir.Bu yer değiştirme,çimento klikerinde yüksek sıcaklıkta teşekkül etmiş olan kaolin asitlerinin kireçce zengin tuzlarının,harç hazırlama suyunun etkisi ile daha ziyade kireçce fakir ve normal sıcaklıkta stabil tuz hidratlarına dönmesi demektir. Buna bir örnek olarak trikalsiyum silikatın hidrolizini verebiliriz.
2(3CaO.SiO2)+6H2O ------- 3CaO.2SiO2.3H2O+3Ca(OH)2
Bu suretle husule gelen kalsiyum hidroksit,kaolin asitleri ile kireç-puzzolan harcının donma reaksiyonlarında olduğu gibi kaolin asitlerinin kalsiyum tuzu hidratlarını teşkil eder.
Çimentonun kireçce zengin silikatları normal sıcaklıkta dayanıklı değildir.Bunlar enerjileri daha fakir olan kireçce zayıf tuz hidratlarına dönmek isterler,Ancak çimento klinkeri süratle soğutulduğundan,bu sırada böyle bir dönüşme mümkün olmaz.Normal sıcaklıkta ise klinker içindeki moleküller reaksiyon verecek kadar hareketli değildirler.Su ile temasa gelmeleri halinde (Harç hazırlama suyu veya havanın rutubeti)hidrolik yer değiştirme mümkün olur.Aynı sebepten alüminat ve ferritler de su etkisi ile hidratlarına dönerler.Bu hidrolik yer değiştirmeyi basit ve genel bir şema haline şekildeki gibi getirebiliriz:

A-KİREÇCE ZENGİN SİLİKAT+HARÇ HAZIRLAMA SUYU=
1- Kireçce fakir silikat hidratı+Ca(OH)2
2- Ca(OH)2+Serbest kaolin asidi=Kireçce fakir tuz hidratı
B-Kireçce zengin alüminat ve ferrit+Harç Hazırlama suyu=Kireçce zengin alüminant hidratı veya ferrit hidratı
Böylece meydana gelen çimento kitlesi fazla miktarda kristallenmiş fakir trikalsiyum-disilikat-hidrat (3CaO.2SiO2.3H2O)gibi tuz hidratlarından ve trikalsiyum alüminat hidrat (3CaO.Al2O3.6H2O)ve ferritler ve karışık kristaller ihtiva eder.Aynı zamanda içinde,silikat asidi ve alüminyum oksit jeli gibi amorf kısımlar da bulunur.
İnşaat pratiğinde çimentonun bağlaması ile bunu takip eden sertleşme birbirinden ayrılır.Sertleşme ısı meydana getiren bir olaydır.Böyle reaksiyonlara Ekzotermik reaksiyonlar denir.Çimentonun reaksiyon ısısı ortalama 100 kcal/kg.’dır.
0
2013-03-09T18:21:03+02:00

Çimentonun(Beton) donmasında gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar Çimentonun donması
Çimentonun su ile muamelesinde,bu bileşikler hidroliz ve hidrate olmak suretiyle kütleyi dondururlar.Bu hale çimentonun DONMASI denir.Genellikle 2 ile 3 saat arasında sürer.Katılaşan çimento zamanla katılaşır ve taşlaşır.Yukarıda bahsedilen bu hidroliz ve hidradlaşma olayının kimyasal reaksiyon denklemleri aşağıdaki şekilde ifade olur.
3 CaO.SiO2+3H2O ------ CaO.SiO2.H2O+2Ca(OH)2
2CaO.SiO2+2H2O ------ CaO.SiO2.H2O+Ca(OH)2
4CaO.Al2O3.Fe2O3+7H2O ------ 3CaO.Al2O3.6H2O+CaO.Fe2O3.H2O
3CaO.Al2O3+6H2O ------- 3CaO.Al2O3.6H2O
Betonun donması çimento ile ilgilidir.Çimentonun sertleşmesi,su harcının sertleşmesi olarak değerlendirilmiş olan yeni bir reaksiyon cinsi olup ‘Hidrolik Yer Değiştirme’olarak kabul edilebilir.Bu yer değiştirme,çimento klikerinde yüksek sıcaklıkta teşekkül etmiş olan kaolin asitlerinin kireçce zengin tuzlarının,harç hazırlama suyunun etkisi ile daha ziyade kireçce fakir ve normal sıcaklıkta stabil tuz hidratlarına dönmesi demektir. Buna bir örnek olarak trikalsiyum silikatın hidrolizini verebiliriz.
2(3CaO.SiO2)+6H2O ------- 3CaO.2SiO2.3H2O+3Ca(OH)2
Bu suretle husule gelen kalsiyum hidroksit,kaolin asitleri ile kireç-puzzolan harcının donma reaksiyonlarında olduğu gibi kaolin asitlerinin kalsiyum tuzu hidratlarını teşkil eder.

0