Cevaplar

2012-10-12T16:37:04+03:00

Gel- Gelmek

Koş- Koşan adam

Gül- gülerek Fiilimsiler üçe ayrılır: 

1. İsim-fiiller 

2. Sıfat-fiiller (Ortaç)

3. Zarf-fiiller (Bağ-fiil, ulaç)

1 5 1
2012-10-12T16:38:56+03:00

Fiilimsler fiil olmalarına rağmen cümle içerisinde çekimli halde bulunmazlar.Fiilimsi, fiile benzeyen, ama fiillerin görevini yapmayan kelimelere denir. Fiil kök veya gövdelerinden yapım ekleriyle türetilerek isim, sıfat ve zarf olarak kullanılan kelimelerdir. Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar cümlecik vardır. Çünkü her fiilimsi bir yan cümlecik oluşturur. Çekimli fiilin bulunduğu gruptaki kelimeler temel cümleciği meydana getirirler.

Dondurma, danışma, kavurma, kızartma…;
Çakmak, yemek, ekmek…;
Alış veriş, gösteriş, direniş…

Bakmak, okumak, yazmak, konuşmak, derlemek, eleştirmek, araştırmak…;

Bakma, yüzme, seslenme, tamamlama, yarım bırakma, kovalama…;

Bakış, geliş, gidiş, serzeniş, sesleniş, tükeniş, kurtuluş, çıkış…


0