Cevaplar

2012-10-12T16:48:17+03:00

 Fiziksel Modelleme, bir fiziksel olayın labaratuar koşullarında gerçekleştirilen, benzer bir fiziksel olay ile incelenmesi tekniğidir.

         Modellemede iki adet ve benzer fiziksel olay var olup, laboratuar koşullarında olan “ Model “, diğeri de “ Prototip “ olarak anılacaktır. Bunlar sırası ile M ve P harfleri ile simgelenecektir. Laboratuar koşullarından anlaşılması gereken,

12 3 12
2012-10-12T16:53:45+03:00

Gerçek bir olay yada olguya benzetilerek yapılan kopyalara veya zihinde tasarlanan olay ve olguların gerçek yaşamda canlandırılmasına modelleme denir. Modeller asıllarına benzetilirler. Çocuklar gerçek yaşamdaki asılları modellenerek üretilen oyuncakları oynarlar.

Fizikte modelleme sıkça başvurulan bir yöntemdir. Atom modeli, Yerküre modeli, Güneş sistemi modeli Fizikte kullanılan modellemelere örnektir.
Yağmurlu havalarda sıkça rastladığımız yıldırımları, yıldırım modeli sayesinde yük boşalmalarını inceleyebiliriz. Modellemeler güvenli araştırmalar yapmamızı sağlarlar. 

Model Çeşitleri ; Fiziksel Modeller, Bilgisayar Modelleri, Düşünce Modelleri olarak 3’e ayrılır.

Fizikte Modelleme ; Görseldir, Zaman Sınırlamaz, Ekonomiktir, Güvenilirdir, İletişim Aracıdır, Test aracıdır, Tekrarlanabilir, Düşündürür ve Zaman Kazandırır.


Fiziğin Dili Matematik

Fizik dil olarak sayıları dolayısıyla Matematiği kullanır. Matematiksiz Fizik, Dilsiz bir insan benzer. Fizikciler maddenin yapısını ve tabiattaki denklemleri açıklayan denklemler yazarlar. Evren matematik diliyle yazılmıştır. 
Fizik deneye ve ölçmeye dayalı bir bilimdir, ölçmeler de sayılarak dayanır.

Günlük Yaşantımızda Fizik

Fizikteki buluşlar teknolojik gelişmeleri, teknolojideki gelişmeler de insan yaşamının kalitesini artırmaktadır. Günümüzde sahip olduğumuz imkanların tamamı teknolojik gelişmeler sayesinde olmuştur. Teknolojideki gelişmelerde de fiziğin payı büyüktür. Fizik sayesinde günlük yaşantımızı kolaylaştıran bir çok ürün kullanırız. Bunlardan bazıları ; Bilgisayar, Cep Telefonu, Araba, Fotokopi Makinesi, Televizyon, Plazma Televizyon, CD ve DVD’ler, Lazer, Nano Teknolojiler’dir..

18 4 18