Cevaplar

2012-10-12T17:18:55+03:00

   Toplum; farklı düşünen ve yaşayan, farklı gelenekleri uygulayan ve farklı değer yargılarına sahip bireylerden oluşur. İçinde yaşanılan coğrafya, önceki nesillerden devralınan kültür ve gelenekler, mensubu olunan din insanların kimlik dünyalarını etkileyen unsurlardır. Bilindiği gibi Kur’an-ı Kerim bu farklılıkların doğallığını kabul eder. Dillerin ve renklerin farklı olmasını Allah’ın varlığının delillerinden biri olarak görür.[1] “Rabbin dileseydi, insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı.”[2] buyurarak insanların farklılıklarının ilahi hikmetin ve imtihanın bir parçası olduğuna vurgu yapar. “Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki birbirinizi tanıyabilesiniz. Şüphesiz, Allah katında en üstün olanınız, O'na karşı derin bir sorumluluk bilincine sahip olanınızdır…”[3]buyurarak farklılıkların bir çatışma nedeni değil, tanışma sebebi olduğuna dikkatleri çeker.

0
2012-10-12T17:31:21+03:00

BENCE KOMPOZİSYONUN İÇİNDE YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI DA KOY

0