Cevaplar

2012-10-12T18:03:09+03:00

SHOULD şimdiki ve gelecek zamanlan gösterir.

A — ESCAPABLE OR MORAL OBLIGATION / DUTY
(Yerine getirilmesi zorunlu olmayan gereklilik görev )

I SHOULD / OUGHT TO be more economical You work harder. He,She study here. We read that book. They go dentist I SHOULDN'T / OUGHTN'T TO go to bed late You eat everything He,She turn the radio very loud, We smoke alot. They be careless

Example:
1 — I should go to the party. (It's my duty to go, but I may not do so.)
(Partiye gitmem gerekir. Gitmek benim görevim, ama yerine getirmeyebilirim.)

2 — He should study more, (but he doesn't.)
(Daha çok çalışması gerekir.) (ama çalışmıyor.)

3 — My radio doesn't work. I should buy a new one.
(Radyom çalışmıyor. Yeni bir tane alsam iyi olacak.)

4 — We should wait for them,
(Onları beklememiz gerekir.) (Beklersek iyi olacak.)

5 — We shouldn't drive big cars.
(Büyük arabalar kullanmamalıyız.) (kullanma, mamız gerekir.)

6 — I shouldn't eat so much .
(Bu kadar çok yememem gerekir.)

7 — I shouldn't go to the football match this afternoon.
I should write some letters.
(Bugün öğleden sonra futbol maçına gitmemem, birkaç mektup yazmam gerekiyor.)

NOT : Soru cümlelerinde SHOULD iki- anlam ifade eder:

a) Bir şeyi yapmak gereğinin bulunup bulunmadığını sorar.
(Lack of obligation to do something.)

b) Bir şeyi yapmamanın gerekli olup olmadığını sorar. (Obligation not to do something.)
Şöyte bir örnekle açıklamaya çalışalım:

a) Should I take your little sister some candy?
(Küçük kızkardeşinize biraz şeker götüreyim mi?)
«No, you don't need to.» veya «No, you needn't bother.»
(gerekmez.) (Zahmet etmeyin.)
«No, you shouldn't. She isn't allowed to eat sweets.»
(Hayır, götürmemeniz gerek. Tatlı yemesine izin verilmiyor.)

0
2012-10-12T18:03:09+03:00

should yapılması zorunlu olması

shouldn yapılmaması zorunlu olması 

1 4 1