Cevaplar

2013-03-09T21:12:26+02:00

hat sanatı yazı sanatıdır hattanda hat sanatıyla ugrasan kişidr

0
2013-03-09T21:13:13+02:00

Yüzlerce yıllık tarihi olan ve oldukça soyut çalışmaların yapılmasına imkan  sağladığı için günümüzde dahi oldukça geniş bir çevrenin ilgisini çeken hat  sanatı, modern çağda soyut tasarımların doğaçlama bir şekilde uygulandığı çok  geniş içerikli bir sanat olarak görülmektedir. Hattatlık yapan kişi yani hat  sanatçısı doğaçlama olarak çalıştığından hat sanatı spontane ve birçok  değişkenin bir arada yorumlanması ile ortaya çıkan eserlerin oluşmasını sağlar.  Elle yazılan betikler ile tasarımlar hattat tarafından tamamen soyut bir boyutta  ifade edilir ve sanatçı oldukça geniş bir yelpazeye yayılan yazı tiplerini  dilediği gibi kullanabilir.

Tipografi sanatıyla doğrudan ilişkili olan hat sanatı, sanılanın aksine  yalnızca İslam coğrafyasına has bir sanat değildir. Çin, Japon, Arap, Pers ve  Hint hat sanatı örnekleri dünyanın birçok farklı coğrafyasında bu sanat dalının  uygulandığı ve sanatçının içinde yaşadığı kültürü yansıttığı örnekler  bulunmaktadır. Farklı coğrafyalarda birbirinden oldukça değişik biçimde  uygulanan hat sanatı, hattatlık yapan kişinin içinde yaşadığı toplumun  karakteristik özelliklerine de yansıtır. Bu nedenle hat sanatı kültür  etkileşimli, spontane ve farklı değişkenlerin etkileşimde bulunduğu soyut bir  sanat olarak da yorumlanır. Her coğrafyada “klasik” olarak tanımlanabilecek  belirli yazı karakterlerinin ve figürlerin uygulandığı hat örnekleri bulunduğu  gibi, klasik çizginin dışına çıkan ve tamamen hattatın iç dünyasına özel farklı  yorumlar da mevcuttur.

Uzakdoğu ve Mezopotamya coğrafyası haricinde Avrupa’da birçok farklı tarzda hat  sanatı örneği bulunmaktadır. Batı kaligrafisi olarak da adlandırılan Avrupa hat  sanatı, bu sanat dalının coğrafyaya göre ne kadar büyük farklılıklar  gösterebildiğinin en güzel örneklerindendir. Hat sanatçıları eserlerini  yaratırken herhangi bir forma ya da geleneğe bağlı kalmak zorunda değildir. Bu  nedenle sanatçı tamamen duygularına göre dilediği kalıpları kendisi  oluşturabilir ve böylece tamamen kendisine ait olan bir yorum yapabilir. Klasik  olarak tabir edilen alandan tamamen özgün eserlere hattatın sanatını icra  ederken belirli kurallara bağlı kalmak zorunda olmaması, soyut görsellerin ön  plana çıkarıldığı hat sanatının ruhuna da uygundur. Herhangi bir hat sanatı  eğitimi almamış ya da hat sanatının tarihsel gelişimi üzerine bilgi sahibi  olmasa dahi sanatçı, doğaçlama bir biçimde eser yaratabilme özgürlüğüne  sahiptir.

0