Cevaplar

2015-07-30T16:43:41+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Osmanlılarda padişahın yetkilerini kullanmak ya da emirlerini uygulamak için görevlendirilmiş üç temel sınıf bulunuyordu. Bu sınıfların en üst yetkilileri divanda temsil edilirdi. Bu sınıflar:

1. Seyfiye: Osmanlı Devleti'nde yönetim ve askerlik görevini yerine getiren zümrelere denirdi. Ehli örf, ümera ve ehli seyf gibi isimler verilen bu sınıfın divan-ı hümayundaki temsilcileri vezir-i azam ve vezirlerdi. Divan dışında beylerbeyleri, sancak beyleri, kapıkulu askerleri, tımarlı sipahiler bu grubun içindedir.

2. İlmiye: Dönemin yüksek öğrenim kurumları olan Medreselerde iyi eğitim görmüş, devletin adalet, eğitim ve din görevlerini üstlenen gruptu. Ulema (bilim adamı) da denilmektedir.

3. Kalemiye: Günümüzde bürokrat diye adlandırılan bu sınıfın en üst rütbelileri "nişancı" ve "defterdar" dır.

Bu sınıflar, idari, adli, mali işlere bakar ve bürokrasinin en üst yekililerini oluştururlardı. Buradan da anlaşıldığı gibi Divan-ı Hümayun devlet teşkilatının esasını oluşturan Seyfiye, İlmiye ve Kalemiye kollarının temsil edildiği bir kuruluştu.
34 3 34
  • Eodev Kullanıcısı
2015-07-30T18:17:55+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Seyfiye=AskeriZümredir.Sadrazam,vezir,beylerbeyi,eminler,Kapıkulları,Tımarlılar,Leventler ve ona bağlı olan Kapudan-u Derya yer alır.
İlmiyye=İlim,eğitim ve bilimle uğraşan kısacası Osmanlının kalkınması için gerekli konuları ele alan,yöneten br birimdir.Kazasker,Şeyhulislam,Müderris ve Kadılar yer alır.
Kalemiyye=Büro ve İdari zümredir.Devlet kalemlerinde çalışan her çalışan dahildir.Nişancı,Reisulküttaplar,Divan Katipleri,Padişah Kalemcisi ve Devlet-i Aliyye bu birimde yer alır.

İYİ DERSLER...
22 4 22