Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-12T19:41:10+03:00
YETKİLİ MAKAMLARA VERİLEN YA DA GÖNDERİLEN DİLEKÇELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereği;;

 Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası  olmalıdır,  İş veya ikametgâh adresinin yazılması gerekir,  Faks yolu ile gönderilen dilekçeler işleme konulmaz.

Yukarıdaki şartlara uymayan dilekçeler kurumumuz tarafından işleme konulmaz. Belli başlı işler için tarafımızdan hazırlanmış dilekçe örneklerini aşağıdaki bağlantılardan alabilirsiniz.  Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu için tıklayınız.


1. ÇIKMA BELGESİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Çıkma belgesi,

 

1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,

2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.


2 5 2
2012-10-12T20:08:48+03:00

Dilekçe Nasıl Yazılır ? 

Bir dilekçe;

- Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.

- Yer ve tarih belirtilmelidir.

-Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır.

- Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle, açık, okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.

- Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır.

- Nesnel olunmalıdır.

- Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir. 

- İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.

- Dalkavukluğa ve yalvarmacılığa asla yer verilmemelidir.

- Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir. 

- Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "....durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim", 
üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "gereğini saygılarımla arz ederim", 
yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa "izninizi saygılarımla arz ederim" 
gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır. 

- Doğru, düzgün, özenli ve temiz bir Türkçeyle yazılmalıdır.

- Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.

- Mutlaka imzalanmalıdır.

- Dilekçe sahibi adını ve açık adresini belirtmelidir.

- Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "ekler" başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.


Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/271922-dilekce-nasil-yazilir-ornek-verir-misiniz.html#ixzz296btaVp3

0