Cevaplar

2012-10-12T19:42:20+03:00

İnsan toplum içinde yaşar ve diğer insanlarla sürekli bir ilişki halindedir. İnsanın diğer canlılardan ayrıca en belirgin özelliği akıl ve düşünebilme yetisine sahip olmasıdır. Bu üstün yetenekleri sayesinde insan üretebilmekte, yeni yeni aletler yapabilmekte, öğrenebilmekte, sosyalleşebilmektedir.

 

Yeteneklerini geliştiren insan sanat, felsefe, bilim ürünleri ortaya koyabilmekte, insanlığın ortak mirasına katkıda bulunmaktadır.

 

İnsanın kendine özgü yeteneklerini geliştirebilmesi için gerekli özgür ortamlar ancak insan hakları yoluyla sağlanabilir. Örneğin, bir çocuk doğar doğmaz bakım, beslenme, sağlık, barınma, eğitim gibi haklara sahip olur. Eğer bu hakları korumazsa, yaşamını sürdüremez ve kendini geliştiremez. Yani insana yaraşır bir yaşam sürdüremez.

 

İnsan yaşamdan bir şeyler öğrendikçe kendi başına yaşamına yön verecek hale gelir, yani birey olmayı öğrenir. Kendi bağımsız davranışlarını ve kişiliğini oluşturur. Giderek ulusuna ve vatanına yararlı bir vatandaş olarak insanlık değerlerini çoğaltır.

2 5 2
2012-10-12T19:42:30+03:00

Değer kavramı; “Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet.” olarak tanımlanmaktadır. Onur ise “İnsanın kendisine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet.” olarak tanımlanır. Bazı düşünürler insanın değerinin onurlu olmasından kaynaklandığını ileri sürer. Bu düşünürlere göre insanın değeri ile onuru eş anlamlıdır. İnsanın değeri derken insanın diğer canlılar arasındaki özel yeri anlaşılır. İnsana bu özel yeri sağlayan şey, onu diğer canlılardan ayıran özelliklerinin bütünüdür.

Burada söz edilen özellikler ise düşünme, bilme, anlama, konuşma, değerlendirme, plan yapma, kurallar koyma, kültür yaratma gibiinsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerdir. İşte bu özellikler ya da olanaklar insanın değerini veya onurunu oluşturur.

Çiçero, insanın düşünme ve akıl yürütme yeteneği ile donatılmış tek varlık olduğunu söyleyerek insanın değerini ortaya koymuştur. Herbert ise; “Her insan bir dünyadır.” diyerek insanın değerini vurgulamıştır. İnsan ne durumda ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun, sadece insan olduğu için değerlidir. Herkese bu değerin verilmesi gerekir. Hepimiz değerliyiz, çünkü hepimiz insanız. Zengin ya da fakir olması, ten rengi, ırkı, inancı, statüsü vb. unsurlar insanın değerini belirlemez.

Her insan başta kendisinin sonra da başkalarının yaşamına ve onuruna saygı duymalı. Bu durum Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nde “Herkes özel ve aile yaşamına, konumuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.” denilerek saygı duymanın önemi vurgulanmıştır.

2 3 2