Cevaplar

2016-11-19T20:27:58+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Coğrafya insanlar ile bulundukları mekan arasındaki ilişkiyi nedenler ve sonuçlara dayandırarak inceleyen bir bilim dalıdır. Coğrafya, temel olarak iki ana grupta incelenirken bu ana grupların alt dalları vardır. Birinci ana grup fiziki coğrafyadır. Fiziki coğrafya coğrafyanın en kapsamlı alanlarından birisidir. Fiziki coğrafyada insan ve doğa ilişkisinden daha çok doğanın oluşum süreci ve doğal yapılar incelenmektedir. Fiziki coğrafyanın alt dalları ise, klimatoloji (iklim bilimi), jeomorfoloji(yer şekli bilimi) , toprak coğrafyası, hidroğrafya( su bilimi; yer altı suları ve kaynakları,akarsular coğrafyası,göller coğrafyası ve denizler ve okyanuslar coğrafyası) , biyocoğrafya (bitkiler ve hayvanlar coğrafyası) ve afetler coğrafyası olmak üzere altı tanedir. İkinci ana grup ise beşeri coğrafya. Beşeri coğrafya insan ve doğa arasındaki ilişkiyi konu alan coğrafyadır. Nüfus coğrafyası,yerleşme coğrafyası,tarihi coğrafya, ekonomik coğrafya(tarım coğrafyası, sanayi coğrafyası,turizm coğrafyası,madencilik ve enerji kaynakları) ve bölgesel coğrafya(kıtalar coğrafyası,ülkeler coğrafyası ve bölgeler coğrafyası) beşeri coğrafyanın alt dallarını oluşturmaktadır.
1 5 1