Cevaplar

2012-10-12T20:08:54+03:00

1893 Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazıldı ve öğretmeni Mustafa Sabri Efendi, kendisine Kemal ek adını verdi.
1895 Manastır Askeri İdadisi’ne girdi.
18 Mart 1899 İstanbul’da Harp Okulu piyade sınıfına yazıldı.
1902 Harp Akademisi’ne girdi.
11 Ocak 1905 Kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisi’ni bitirdi. Merkezi Şam’da bulunan 5. Ordu’da göreve başladı.
Ekim 1906 Arkadaşlarıyla birlikte Şam’da gizli Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu.
20 Haziran 1907 Rütbesi kolağalığa yükseltildi.
Eylül 1907 3. Ordu’ya atanarak Selanik’e gitti.
13 Nisan 1909 31 Mart Ayaklanması’nı bastırmak üzere Hareket Ordusu’nda kurmay oldu.
1910 Mahmud Şevket Paşa’nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk isyanının bastırılmasında görev aldı.
13 Eylül 1911 İstanbul’da genelkurmayda göreve atandı.
27 Kasım 1911 Binbaşılığa yükseltildi.
18 Aralık 1911 Trablusgarp’da Şark Gönüllüleri komutanlığına atandı.
9 Ocak 1912 Trablusgarp’da Tobruk Savaşı’nı yönetti.
27 Ekim 1913 Sofya’ya askeri ateşe atandı.
1 Mart 1914 Yarbaylığa yükseltildi.
Şubat 1915 Tekirdağ’da 19. Tümen’i kurdu.
25 Nisan 1915 ANZAK askerlerini Arıburnu’da durdurdu.
1 Haziran 1915 Albaylığa yükseltildi.
10 Ağustos 1915 Anafartalar Grubu komutanı olarak İngiliz ve ANZAK birliklerini durdurdu.
14 Ocak 1916 Edirne’de 16. Kolordu komutanı oldu.
1 Nisan 1916 Mirlivalığa(tuğgeneralliğe) yükseltildi.
5 Temmuz 1917 7. Ordu Komutanlığı’na atandı.
Ekim 1917 7. Ordu Komutanlığı’ndan ayrılarak İstanbul’a döndü.
31 Ekim 1918 Yıldırım Orduları Grubu komutanı oldu.
19 Mayıs 1919 Samsun’a vardı.
21/22 Haziran 1919 Amasya Tamimi’ni açıkladı.
8 Temmuz 1919 3. Ordu Müfettişliği’nden ve askerlikten çekildi.
23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi’ne başkan seçildi.
4 Eylül 1919 Sivas Kongresi’ne başkanlık etti.
7 Kasım 1919 Meclis-i Mebusan için yapılan seçimde Erzurum’dan milletvekili seçildi.
27 Aralık 1919 Heyet-i Temsiliye ile birlikte Ankara’ya geldi.
23 Nisan 1920 Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.
11 Mayıs 1920 İstanbul Divan-ı Harp tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
5 Ağustos 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce başkomutan yapıldı.
23 Ağustos 1921 Sakarya Savaşı’nı yönetti.
19 Eylül 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce mareşallik rütbesi ve gazi sanı verildi.
26 Ağustos 1922 Kocatepe’den Büyük Taarruz’u yönetti.
30 Ağustos 1922 Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazandı.

 

1 2 1
2012-10-12T20:09:07+03:00

1881: Selanik'te doğdu.
1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 
1895Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi. 
1902: Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı. . 
1911 Kasım 27Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi. 
1912 Ocak 9: Mustafa Kemal, Trablusgarp' ta Tobruk saldırısını yönetti.
1914 Mart 1:Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi. 
1915 Nisan 25:Mustafa Kemal, Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu. 
1915 Haziran 1: Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselişi. 
1916 Ağustos 6: Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı. 
1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi'nin imzalanması. 
1919 Nisan 30:Mustafa Kemal'in Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atanması. 
1919 Mayıs 15:İzmir'e Yunan'lıların asker çıkarması. 
1919 Mayıs 16: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı. 
1919 Mayıs 19:Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı. 
1919 Haziran 15: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı. 
1919 Temmuz 8 / 9: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50) 
1919 Eylül 4Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi. 
1919 Ekim 22: Amasya Protokolü'nün imzalanması. 
1919 Kasım 7: Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi. 
1920 Nisan 23: Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. 
1920 Nisan 24: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. 
1920 Ağustos 10: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması. 
1920 Ocak 9 / 10: Birinci İnönü Savaşı. 
191921 Mart 30 / Nisan 1:İkinci İnönü Savaşı. 
1921 Ağustos 5: Mustafa Kemal'e Başkumandanlık görevinin verilmesi. 
1921 Ağustus 22: Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması. 
1921 Eylül 13: Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması. 
1921 Eylül 19: Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvanını alması. 
1922 Ağustos 26Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi. 
1922 Ağustos 30: Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması. 
1922 Eylül 1: Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri !" emrini vermesi. 
1922 Eylül 9: Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi. 
1922 Eylül 10: Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi. 
1922 Ekim 11:Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması. 
1922 Kasım 1:Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması. 
1923 Temmuz 24Lozan Antlaşması'nın imzalanması. 
1923 Ağustos 11:Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi. 
1923 Ekim 29:Cumhuriyet'in ilan edilmesi. 
1923 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması. 
1924 Nisan 20: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi. 
1925 Aralık 26: Uluslararası takvim ve saatin kabulü. 
1926 Şubat 17: Türk Medeni Kanunu'nun kabulü. 
1927 Temmuz 1: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitmesi. 
1927 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi. 
1928 Kasım 3: Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi. 
1931 Nisan 15: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. 
1931 Mayıs 4Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi. 
1932 Temmuz 12: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması. 
1933 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi. 
1934 Kasım 24Gazi Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi. 

1938 Kasım 10: Atatürk'ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05) 
1953 Kasım 10: Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledilmesi.

1 5 1