Cevaplar

2012-10-12T20:20:46+03:00

SAYILAR, SAYILARIN ÇEŞİTLERİ, ÖZELLİKLERİ (GENEL) (MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR, ÖRNEKLER, ÇÖZÜMLÜ SORULAR)

 

Rakam:

 

Sayıları ifade etmeye yarayan {O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarına rakam denir.

Sayı:

 

Bir ya da daha fazla rakamın bir araya gelerek çokluk ifade etmesine sayı denir

 

Örnek

1, 6, 15, -1317, 9992, 25, -  1/6 birer sayıdır.

 

 

DOĞAL SAYILAR KÜMESİ

 

N = {0, 1,2,3,4,5,6, ...} kümesinin elemanlarının her birine doğal sayı denir.

 

Doğal sayıların bir alt kümesi olan N+ = S = {1 , 2, 3, 4, 5, ... } kümesine ise sayma sayıları denir.

 

 

TAM SAYILAR KÜMESİ

 

Z = {..., -3, -2, -1, O, 1, 2, 3, ...} kümesinin elemanlarının her birine tam sayı denir.

 

Tamsayılar üçe ayrılır.

 

Z+ = {1, 2, 3, 4, ...} kümesine pozitif tam sayılar kümesi denir.

 

Z- = {..., -3, -2, -1} kümesine negatif tamsayılar kümesi denir.

 

{0} tamsayıdır ama işareti yoktur.

 

Z = Z+ È  Z- È {0} olarak yazılabilir.

 

 

RASYONEL SAYILAR KÜMESİ

a ve b birer tamsayı olmak üzere ;

 

 ve b # 0 şeklinde yazılan sayıların kümesidir.

Rasyonel sayılar (bilgi yelpazesi.net) kümesi Q ile gösterilir.

 

 

Örnek

 

 sayılarının her biri rasyonel sayıdır.

 

 

İRRASYONEL SAYILAR KÜMESİ

a ve b birer tamsayı olmak üzere

 

 biçiminde yazılamayan yani rasyonel olmayan sayılardır. Q' ile gösterilir.

 

Q' = { x l x Î Q } dir.

 

Örnek

 

7,243861192654...

 

x = 3,1415926535...

 

  gibi sayılar irrasyonel sayılardır.

 

 

REEL (GERÇEL) SAYILAR KÜMESİ

 

Tüm sayıları içine alan kümedir. Yani Doğal, Sayma, Tam, Rasyonel ve irrasyonel Sayılar kümesi bu kümenin alt kümeleridir.

 

 

 

Örnek

 

sayıları birer reel sayıdır.

 

 

Asal Sayılar

 

1  ve kendisinden (bilgi yelpazesi.net) başka hiçbir sayıya bölünemeyen 1 den büyük pozitif tamsayılara asal sayı denir.

 

{2, 3, 5, 7,11,13,...} kümesinin elemanları birer asal sayıdır.

 

Çift olan tek asal sayı 2 dir.

 

-1 den başka pozitif ortak böleni olmayan pozitif tam sayılara aralarında asal elenir. Başka bir ifade ile birbirine oranlandığında en sade biçimde olan sayılardır.

 

Örnek

 

5 ile 18 aralarında asaldır. 27 ile 32 aralarında asaldır. 6 ile 28 aralarında asal değildir.

0
2012-10-12T20:21:07+03:00
Bir'in Seye Daha yaygın BIR kimseye Özgü olmayıp onun BÜTÜN benzerlerini icine alan, Umumi. Ayrıntıları Göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan Örnek: Genel BIR sıralama YAPMAK gerekirse, denebilir ki, dünyada en iyisi mutlu, digital BIR evliliktir. H. Taner 
Yetkisi ve Sorumluluğu Eklendi çok Olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, our dog). Bir'in genelleme sonucunda elde Edilen. Cinsle, türle ilgili Olan; BIR Türün, Bir cinsin BÜTÜN nesnelerini Içinde toplayan; BIR Nesne sınıfının BÜTÜN nesnelerini toplayan. Azlık, çokluk ya da bütünlügü belirlemeden BIR sınıfta birçok bireylere (ya da onun Biri Bölünmez BİR BÜTÜN kuran BIR Eklendi çok öbeklere) Uygun Dusen. Bir'in sınıfın bireylerinin Büyük BIR bölümüne Uygun'un Dusen. "Genellikle", "Genel olarak" deyimleri Günlük Dilde de met anlamda kullanılır. Genellikle dendiğinde kuraldışına yer var demektir. Ayşe anlamda Genel etek tümele etek kuraldışına karşıttır. Bk. Evrensel
0