1-Sicilliografya bilimi tarihe nasıl yardımcı olur ?

2-Heraldik bilimi tarihe nasıl yardımcı olur ?

3-Felsefe bilimi tarihe nasıl yardımcı olur ?

4-İktisat bilimi tarihe nasıl yardımcı olur ?

5-Onosmatik bilimi tarihe nasıl yardımcı olur ?

6-Sanat tarihi bilimi tarihe nasıl yardımcı olur ?

7-Diplomatik bilimi tarihe nasıl yardımcı olur ?

1

Cevaplar

2012-10-12T21:12:28+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Heraldik ; Heraldik armaları inceleyen bilim dalıdır. Armalar da tarihin aydınlatılmasında önemli rol oynadığı için heraldik, tarihin faydalandığı bilim dallarından biri kabul edilmektedir.


FelsefeFelsefe doğru ve bilinçli düşünmeyi belirtiler arasındaki genel bağları kurmayı öğreten dünya görüşlerinin kavranmasına imkan hazırlayan bir bilim dalıdır. Tarihî düşünüş ve münasebetleri gösteren kolu ise "Tarih Felsefesi"dir. Olayların doğru tahlili ancak o devrin felsefesinin bilinmesiyle mümkün olur


İktisatBirçok tarihi olayın temelinde iktisadi faktörler vardır. Bu olayların kanunları iktisat bilimi tarafından ortaya konur. Tarih ise onun tasviri ile meşgul olur. Fakat bütün tarihi olayların iktisadi sebeplerden kaynaklandığı görüşüne de saplanmak hatalı bir yoldur.


Onomastik
Tarih bilimi için yer adlarının sadece belli mevkileri ifade eden birer ad olmaktan öte çok büyük önemi vardır. Eskiden yeni bir köy veya kasaba kuruluşunda oraya yeni bir ad aramaya ihtiyaç kalmaksızın yerleşen topluluğun adı verilmiştir. Anadolu bunun en güzel örnekleriyle doludur. Bu adlar bize aynı adı taşıyan boy aşiret cemaat gibi grupların nasıl bir yayılma gösterdiklerini anlatır. İşte bu yerleşme yerleri ile uğraşan bilim dalına "toponimi"; deniz nehir göl gibi su adlarıyla uğraşan bilim dalına "hidronomi"; şahıs adlarıyla uğraşan bilim dalına da "antroponomi" adı verilir.


Sanat TarihiSanat tarihi kısmen arkeolojinin metodlarını kullanmakla birlikte son zamanlarda gelişme göstermiş bir bilim dalıdır ve özellikle kültür tarihi açısından ihmal edilemez.


Diplomatik ; Belgeleri tür (Ferman, şeriye sicili, anlaşma metinleri vb) şekil ve içerik bakımından değerlendiren bilim dalına diplomatik denir. Belgelerin sahte olup olmadığı hangi makamdan hangi makama yazıldığı belgelerin üzerindeki işaretlerin ve şekillerin ne anlama geldiğ kurumlar ve devletler arası yazışma şekilleri bürokrasi hukuk devlet politikası , yönetim anlayışı vb konularda tarih bilimine yarar sağlar.

0