Cevaplar

2012-09-18T09:44:03+03:00
“Âmentü”de geçen “ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî min Allahi Tealâ” (hayrıyla-şerriyle kaderin Allah Tealâ’dan olduğuna iman ettim) cümlesi, bize bu sorunun en kestirme cevabını veriyor 
Evet, herşeyin olduğu gibi, hayır ve şerrin de kaynağı ve yaratıcısı Yüce Rabbimiz’dir O öyle buyurur:"Ve eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, artık O'ndan başka onu açıp giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse, O'nun fazlını geri çevirecekde yoktur.(Yunus, 107)
0