Cevaplar

2012-10-12T21:19:03+03:00

http://forum.donanimhaber.com/m_34798276/tm.htm

 

bu siteden bulabilirsin

0
2012-10-12T21:23:29+03:00

Bu kez elimizde 9 tane para var ve içlerinden bir tanesi digerlerine göre agirmi ve hafifmi oldugunu bilmiyoruz. Tartma hakkimiz 3 kez. Kolay gelsin.
 

toplar 4 - 4 - 1 seklinde ayrilir.
iki dörtlü tartilir

esitse: farkli top diger disarida tek kalan toptur. Düzgün oldugu bilinen yerden alinan bir top ile tekrar tartildiginda hafif mi agir mi ögrenilir.

esit degilse :

Agir gelen taraftan 2 hafif gelen taraftan 1 top bir kefeye, agir gelen taraftan 2 top ve düzgün oldugunu bildigimiz kalan 1 top bir kefeye konur
2 agir ve 1 hafifin geldigi taraf agirsa farkli top agirdir ve söz konusu tarftaki iki toptan biridir. Son tartimda bulunur.
diger taraf hafifse ya diger taraftaki toplardan 1i agirdir ya da bu tarftaki hafif sanilan top hafifitir.
Son tartimda 2 agir top karsilastirilir. Esitse diger top hafif olan toptur. Farkli ise agir taraftaki top agir olan toptur.


1)önce iki tan para alinir ayri ayri kefelere konulur. 

1.1) bu iki para esit degillerse; 
bunlardan birinin yanlis oldugu anlasilir. iste bu durumda hatali olani bulmak için bu hatali ve saglam paranin ikisini ayni kefeye konulur ve eldeki saglamlardan ikitanesi diger kefeye konularak tartilir. u tartinin ardindan hatali paranini hafif mi agir mi oldugu anlasilir. böylece 2 tartida hatali paranin agir mi hafif mi oldugu anlasilir.

1.2) bu iki para esitseler; 
bu iki paranin saglam olduklari anlasilir.iki para bir kefeye konulur. ve eldeki 7 taneden iki tanesi kefeye konulur.
1.2.1)ikiserli gruplar arasinda esitlik yoksa;
bu durumda saglam iki parayi bildigimiz için yine hatali paranin agir mi hafif mi oldugu anlasilir.yine iki tartida sonuca gidilir.

1.2.2)ikiserli gruplar esitse;
bu durumda 4 tane saglam parayi elde etmis oluruz.
ayni sekilde dörderli gruplarin esitlik ya da esitsizlik durumuna göre paranin agir ya da hafif oldugu karari verilir.

0