Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-12T21:24:16+03:00

1 tane  oda -4 değşl mi ?  ?????????

1 4 1
2012-10-12T21:24:39+03:00

Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir.
Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır.
Örnek:
ߙ, ܾ ve ܿ birer rakamdır.
α −
15
ܾ
= ܿ
olduğuna göre, ߙ + ܾ + ܿ toplamının en büyük değeri
kaçtır?
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20
Sayı:
Rakamların bir çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadeye sayı denir.
6
5
, 24, −120, √5, 10

ifadelerinin her biri sayıdır.
SAYI KÜMELERİ
1. Doğal Sayılar
ܰ = {0, 1, 2, 3, 4, … … } kümesinin her bir elemanına
doğal sayı denir.
Örnek:
α ve b doğal sayı olmak üzere;
α + ܾ = 11
ise, α.b çarpımının en büyük ve en küçük değerlerini bulunuz?
Örnek:
α ve b doğal sayı olmak üzere;
α. ܾ = 24
ise, α+b toplamının en büyük ve en küçük değerlerini bulunuz?
2. Sayma Sayıları
ܰ
ା = {1, 2, 3, 4, … … } kümesinin her bir elemanına
sayma sayısı denir.
3. Tam Sayılar
Z = {… , −2, −1, 0, 1, 2, … }
kümesinin her bir elemanına tam sayı denir.
Z
ା = {1, 2, 3, 4, … … }
kümesinin her bir elemanına pozitif tam sayı denir.
Z
ି = {−1, −2, −3, −4, … … }
kümesinin her bir elemanına negatif tam sayı denir.
Z

∪ Z
ି
∪ {0} = Z
Not:
Sıfır bir tam sayıdır fakat pozitif veya negatif değildir.
Örnek:
ݔ ve ݕ birbirinden farklı tam sayıdır.
(ݔ − 2). (ݕ + 4) = 16
eşitliğini sağlayan kaç tane (ݔ, ݕ) ikilisi vardır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
Örnek:
ߙ, ܾ ve ܿ pozitif tam sayılardır.
7 = ܾ .ߙ
ܾ. ܿ = 6
ise, ߙ + ܿ toplamı kaçtır?
A) 14 B) 13 C) 7 D) 6 E) 5
Örnek:
ߙ, ܾ ve ܿ pozitif tam sayılardır.
24 = ܾ .ߙ
36 = ܿ .ߙ
ise, ߙ + ܾ + ܿ toplamının en küçük değeri kaçtır?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16
Örnek:
ߙ, ܾ ve ܿ tam sayılardır.
48 = ܾ .ߙ
ܾ. ܿ = 32
ise, ߙ + ܾ + ܿ toplamının en büyük değeri kaçtır?

0