Cevaplar

2012-10-12T22:49:48+03:00

Max Weber modern sosyolojinin kurucularından biridir. Geleneksel bürokrasi kuramının öncüsüdür. Metodolojik yöntemini bilimsel ilkeler temelinde açıklamıştır. İdeal tip analiziyle yorumlayıcı bir sosyoloji metodu geliştirmiştir. Sosyal bilimlerde nesnellik ve değer tarafsızlığının önünü açmıştır. Protestan ahlâkın hakim olduğu ülkelerde kapitalist sistemin refahı sağladığını ileri sürmektedir. Siyaseti ve bilimi belli nitelikteki kişilerin görev alacağı kişisel bir uzmanlık alanı olarak görmüştür. Bu çalışma, Weber’in sosyal bilimler alanındaki metodolojik yöntemini ve sosyal olaylara bakış açısını analiz etmektedir.

1 5 1
2012-10-12T22:50:05+03:00

Tarihsel ve kültürel çözümlemelerin, ideolojilerin ve disiplinlerin her türlü teşvik ve kışkırtısıyla karşı karşıya bırakıldığı bir zamanda, yirminci yüzyılın parlak sosyal kuramcısı ve en yaratıcı düşünsel güçlerinden birisi olan Max Weber'in çalışmaları özellikle uygun düşmektedir. Fritz Ringer, bu önemli araştırmada, Weber'in metodolojik yazılarını, onun zamanında gerçekleştirilmiş canlı Alman düşünsel tartışmalar bağlamında yorumlayarak, Weber'in çalışmalarına yeni bir yaklaşım getirmektedir. Ringer'a göre, Weber tarihsel ve kültürel araştırmalarda, birbirinden düşünsel bir kopuş gösteren hümanistik yorum ve nedensel açıklama arasında, hümanistlerin öznelciliğinin ve toplum bilimcilerin doğalcılığının gerçekleştirebileceği verimli işbirliğini engelleyen metodolojik farklılıkların süregittiği bizim zamanımıza doğrudan hitap edebilecek bir şekilde, köprü kurabilmeyi başarmıştır. Weber, esnek ve gerçekçi, nesnel olasılık ve yeterli nedensellik kavramlarını geliştirmiştir. Teknik kuramları özgül örneklere dayandıran Ringer, insanî bilimler ve sosyal bilimlerdeki bütün Weber ve toplumsal kuram öğrencileri için temel bir kitap yazmıştır. Baştan sona yeniden yapılandırıldığında, Max Weber'in metodolojik konumu gerçekte, kültürel ve sosyal bilimlerde kendi çağdaş felsefelerimizin en verimli yönlerini öngörmüştür. Weber'in yorumsal anlayış ve nedensel açıklama için getirdiği uzlaşmayı Ringer'ın kavramsallaştırması, bu uzlaşmanın hem Weber'in zamanındaki hem de bizim zamanımızdaki düşünsel yaşam ve kültürle ne kadar ilgili olduğunu göstermektedir.

 

 

1 5 1