Cevaplar

2012-10-12T23:02:47+03:00

1 Alâaddin -Hisarardı Medresesi :
Selçuklu Sultanlarından IAlâaddin Keykubat tarafından mimar Gevhertaş'a yaptırılmıştır 1233 Myılında açılmıştır Afyon'un en eski, belki de ilk medresesidir Osmanlıların son yıllarına kadar medrese olarak görevini yapmış ve resmî okulların yaygınlaşmasıyla, ilgilenen kişilerin kalmaması üzerine, bakımsızlıktan bugün bu yapıdan küçük bir duvar parçası kalmıştır Yıkıntıları üzerine I Nolu Sağlık Ocağı binası yapılmıştır

2 Alaca Medresesi :
Demirtaş (=Timurtaş) Paşa oğlu Umur Bey tarafından 1455 (H859) yılından önce yaptırıldığı, büyük bilgin ve hekim Hüsameddin Efendi'nin müderris olduğu H859 tarihli vakfiyesinden anlaşılmaktadırDaha sonra bakımsız kalmış ve yıkılmıştır

3 Taş (Gedik Ahmed Paşa - İmaret) Medrese :
Gedik Ahmed Paşa tarafından 1473 (H 878) yılında külliye ile birlikte Mimar Ayaz Ağa'ya yaptırtılmıştır XXyüzyılın başlarına kadar medrese olarak kullanıldığı bilinmekte olup, Cumhuriyet'in ilk yıllarında onarılıp müze olarak halkın hizmetine sunulmuştur
Fatih devri vezir'azamlarından Gedik Ahmet Paşa'ya, beylerbeylik verilmiş ve vezir olarak 1471-1472 (H876) Silifke ve Ermenek'i fethetmiş ve Fatih'le Trabzon seferinde bulunmuştur 1473-1474 (H878) veya 1475-76 (H880)'da Mahmud Paşa yerine Vezirî azam olmuş, 1477-1478'de İşkodra fethine serdar olup başarısızlığından dolayı Boğazkesen Hisarına haps edilen Ahmet Paşa, Hersek-zade Ahmet Paşa yardımıyla buradan çıkmış ve IIBayezıd devrinde 1481-82'de tekrar vezir olmuşken Edirne'de sarayda katledilmiştir 4 yıl vezirlik yapmıştır 1474 tarihli Gedik Ahmed Paşa Vakfiyesi mevcuttur Bu tarih, Gedik Ahmed Paşa'nın Uzun Hasan'la Otlukbeli Savaşı'ndan sonra Afyon'a uğradığı tarih olup, medresenin de bu tarihte bitmiş olması muhtemel olabilir Caminin sağ tarafında yer alan medrese 14 oda, 1 yazlık eyvandan oluşmaktadır Evliya Çelebi, medrese için "Ve bir medrese var, 70 hücredir Ders-i âmı ve talebeleri mevcuttur Müderrisler arasında 50 payeli bir medresedir" demektedir 70 hücre biraz mübalâğalı olsa gerek Bugün müze olarak kullanılan medresenin paye bakımından 1543-44'ten önce 30'lu olduğu anlaşılmaktadır 24 Haziran 1529'da Afyon'u ziyaret eden Mekkî, orayı anlatırken "Bu şehri 30 Osmânî Alan Bir Müderris vardır ki adı Sinan Halife yani muhaşşi kuludur"demektedir ki 1565-66'dan önce ise medrese 50'liler arasındadır
4 Çerçi Turgut-Otpazarı Medresesi :
1465 (H870) yıllarında Çerçi Turgut tarafından yaptırıldığı bilinmektedir Bugünkü Otpazarı Camisi aralığında olup, günümüze kadar korunamamıştır

5 Kadı Abdullah Muallimhanesi :
1666 (1077 H) yılından önce Nakipoğullarından Abdullah Efendi tarafından yaptırıldığı 1666 (H1077) Vakfiyesinden anlaşılmaktadır Bugünkü Tarım İl Müdürlüğü bahçesinde olduğu bilinen Muallimhane, şehirdeki büyük yangında (XXyüzyıl başlarında) yanmıştır 

6 Yeni Cami Medresesi :
Yeni Cami yanında Hacı Bakıoğullarından Osman Ağa ve oğlu İbrahim Ağa tarafından yaptırılmıştır18yüzyılın ortalarına aittir

0
2012-10-12T23:53:33+03:00

alaca medresesi, taş medresesi.. tanıtımınıda arkadaş yazmış zaten

0