Cevaplar

2012-10-13T01:28:38+03:00

Matematik modelleme yaklaşımı sistemlerin daha iyi anlaşılması analiz  edilmesi ve dizayn edilmesinin etkin ve ekonomik bir yoludur. Modelleme  karmaşık parametrelerin belirlenmesi için iyi tanımlamalara dayanır.  Çünkü karmaşık olaylar ancak bu şekilde matematik ifadeler şeklinde  getirilebilir. Bu ise iyi bir matematik bilgi ve tecrübeyi gerektirir. “  Modelleme bir sanattan çok bir Bilim olarak tanımlanabilir ” Bir model  kurucu için en önemli karar model seçiminde ilişkileri belirlemektir.  Çünkü belirlenen matematik ilişkilerin bazıları bundan uzak  kalabilmektedir. Elbette ki doğru seçilmiş ilişkilerle kurulan bir model  bizi hassas ve daha iyi sonuçlara götürecektir. Büyük oranda sistemler  için basit (doğrusal) kurulan modeller zayıf kalmaktadır. Çünkü gerçek dünya karmaşık ve (nonlineer) doğrusal olmayan yapıdadır.  Böyle sistemler için kullanılan genel bir teknik yoktur. Bu nedenle  sistemler için kurulacak model seçimi oldukça derin bilgi ve tecrübeyi  gerektirir. Elbette ki modellemenin ekonomik açıdan ele alınması da  gereklidir. Gerçek dünyanın yapısındaki durumların çeşitliliği model  kurucuların çalışmalarını etkilemektedir. Bu ise zaman/para şeklinde maliyet boyutunu da gündeme getirmektedir. Çoğu araştırmaların  başta gelen amacı faaliyet koşulları altındaki bir süreci kontrol  etmektedir. Bu koşullar altında yapılacak hesaplamaların en kısa gerçek  zamanda gerçekleştirilmesi beklenir.  

 Model ;

isim Fransızca modèle 1 . Resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya kimse, örnek.
2 .
Bir özelliği olan nesne veya kişi:

"Sadakat modeli."- .

3 . Biçim:

"Bu elbisenin modelini beğenmedim."- .

4 . Giysi örneklerini içinde toplayan dergi:

"Bu biçimi modelden aldık."- .

5 . Otomobil vb.nde tip:

"Eski mi eski, otuz dokuz model bir taksisi vardı."- N. Cumalı.

6 . Benzer:

"Bu çocuk babasının küçük bir modeli."- .

7 . Örnek olmaya değer kimse veya şey, örnek, paradigma. 8 . Manken:

"Paris'in en son, en pahalı modelleri gibi giyinmişler."- R. H. Karay.

9 . Tasarlanan ürünün tanıtım veya deneme amacıyla üretilen ilk örneği, prototip.

1 4 1