Cevaplar

2012-10-13T08:17:05+03:00
1=One

2=two

3=three

4=four

5=five

6=six

7=seven

8=eight

9=nine

10=ten

11=eleven

12=twelve

13=thirteen

14=fourteen

15=fifteen

 

16=sixteen

17=seventeen

18=eighteen

19=nineteen

20=twenty

 

21=twenty-one

22=twenty-two

23=twenty-three

24=twenty-four

25=twenty-five

26=twenty-six

27=twenty-seven

28=twenty-eight

29=twenty-nine

30=thirty

31=thirty-one

32=thirty-two

33=thirty-three

34=thirty-four

35=thirty-five

36=thirty-six

37=thirty-seven

38=thirty-eigth

39=thirty-nine

40=fourty

41=fourty-one

42=fourty-two

43=fourty-three

44=fourty-four

45=fourty-five

46=fourty-six

47=fourty-seven

48=fourty-eight

49=fourty-nine

50=fifty

51=fifty-one

52=fifty-two

53=fifty-three

54=fifty-four

55=fifty-five

56=fifty-six

57=fifty-seven

58=fifty-eight

59=fifty-nine

60=sixty

61=sixty-one

62=sixty-two

63=sixty-three

64=sixty-four

65=sixty-five

66=sixty-six

67=sixty-seven

68=sixty-eight

69=sixty-nine

70=seventy

71=seventy-one

72=seventy-two

73=seventy-three

74=seventy-four

75=seventy-five

76=seventy-six

77=seventy-seven

78=seventy-eight

79=seventy-nine

80=eighty

81=eighty-one

82=eighty-two

83=eighty-three

84=eighty-four

85=eighty-five

86=eighty-six

87=eighty-seven

88=eighty-eight

89=eighty-nine

90=ninety

91=ninety-one

92=ninety-two

93=ninety-three

94=ninety-four

95=ninety-five

96=ninety-six

97=ninety-seven

98=ninety-eight

99=ninety-nine

100=one hundred

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-10-13T08:18:32+03:00

1-on (van) 
2-iki (TU) 
3-üç (Tiri) 
4-dört için () 
5-beş (fayf) 
6-altı (s.ks) 
7-yedi (Sevin) 
8-sekiz (EYT) 
9-gece (nayt) 
10-on (on) 
11-onbir (elevın) 
12-oniki (twelf) 
13-onüç (törtiin) 
14-ondört (fortiin) 
15-onbeş (fiftiin) 
16-onaltı (s.ikstiin) 
17-onyedi (sevıntiin) 
18-onsekiz (eytiin) 
19-ondokuz (nayntiin) 
20-yirmi (tüventy) 
21-yirmi bir (tüventy van) 
22-yirmi iki (tüventy tu) 
23-yirmi üç (tüventiy tırii ) 
24-yirmi dört () için tüventiy 
25-yirmi beş (tüventiy fayf) 
26-yirmi altı (tüventiy si.ks) 
27-yirmi yedi (tüventiy Sevin) 
28-yirmi sekiz (tüventiy EYT) 
29 - Yirmi dokuz (tüventiy nayn) 
30-otuz (törtiy) 
31-otuz bir (töriy van) 
32-otuz iki (törtiy tu) 
33-otuz üç (törtiy Tiri) 
34-otuz dört (için törtiy) 
35 -otuz beş (törtiy fayf) 
36-otuz altı (törtiy si.ks) 
37-otuz yedi (törtiy Sevin) 
38-otuz sekiz (törtiy EYT) 
39-otuz dokuz (törtiy nayn) 
40-kırk ( fortiy) 
41-kırk bir (fortiy van) 
42-kırk iki (fortiy tu) 
43-kırk üç (fortiy Tiri) 
44-kırk dört () için kırk 
45-kırk beş (fortiy fayf) 
46-kırk -altı (fortiy si.ks) 
47-kırk yedi (fortiy Sevin) 
48-kırk sekiz (fortiy EYT) 
49-kırk dokuz (fortiy nayn) 
50-elli (fiftiy) 
51-elli bir (fifti van) 
52-elli iki (fifti tu) 
53-elli üç (fift, itıri) 
54-elli dört (için fifti) 
55-elli beş (fifti fayf) 
56-elli altı (fifti si.ks) 
57 - elli yedi (fifti Sevin) 
58-elli sekiz (fifti EYT) 
59-elli dokuz (fifti nayn) 
60-altmış (Si.ksti) 61-altmış bir (si.ksti van) 62-altmış iki ( si.ksti tu) 63-altmış üç (si.ksti Tiri) 64-altmış dört () için si.ksti 65-altmış beş (si.ksti fayf) 66-altmış altı (si.ksti Si.ks ) 67-altmış yedi (si.ksti Sevin) 68-altmış sekiz (si.ksti EYT) 69-altmış dokuz (si.ksti nayn) 70-yetmiş (Sevınti) 71-yetmiş bir (sevınti van) 72 -yetmiş iki (sevıntı tu) 73-yetmiş üç (sevıntı Tiri) 74-yetmiş dört (sevıntı için) 75-yetmiş beş (sevintı fayf) 76-yetmiş altı (sevıntı si.ks) 77-yetmiş yedi (sevıntı Sevin) 78-yetmiş sekiz (sevıntı EYT) 79-yetmiş dokuz (sevıntı nayn) 80-seksen (eyti) 81-seksen bir (eyti van) 82-seksen iki (eyti tu) 83-seksen üç (eyti Tiri) 84-seksen dört (için eyti)85-seksen beş (eyti fayf) 86-seksen altı (eyti si.ks. 87-seksen yedi (eyti Sevin) 88-seksen sekiz ( eyti EYT) 89-seksen dokuz (eyti nayn) 90-doksan (naynti) 91-doksan bir (naynti van) 92-doksan iki (naynti tu) 93-doksan üç (naynti Tiri) 94-doksan dört (için naynti) 95-doksan beş (naynti fayf) 96-doksan altı (naynti si.ks.) 97-doksan yedi (naynti Sevin) 98-doksan sekiz (naynti EYT) 99-doksan dokuz (naynti nayn) 100-yüz (a handırid) Kendim yaptim 0 - 20 0: sıfır (Ziro) 1: one (van) 2: iki (tu) ! 3: üç (thri, okunuşu for LÜTFEN Özel Yardım alınız) 4: dört (için) 5: beş (fayf) 6: Altı (siks ) 7: yedi (Sevin ) 8: Sekiz (EGT) 9: dokuz (nayn)10: on (on) 11: Onbir (ilevın) 12: Oniki ( tıvelv) 13: onüç (törtiin) 14: ondört (fortiin) 15:! fiveteen (fiftiin fayftiin diye okunmadığına DIKKAT yazıdan) 16: Onaltı (sikstiin) 17: onyedi (sevıntiin) 18: onsekiz (eğtiin yazılışta tek t vardir! ) 19: ondokuz (nayntiin) 20: yirmi (tıventi) 20, 30 ... 100 20: yirmi (tıventi) 30: otuz (Torti) 40: Kırk (forti) 50: elli (fifti) 60: altmış (siksti) 70: yetmiş (sevınti) 80: seksen (eğti) 90: doksan (nayti) : 100 yüz / yüz (van handırıd / e handırıd) 1000: bin / bin (van tauzınd / e tauzınd)

1 5 1