Cevaplar

2012-10-13T10:28:19+03:00

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_devletleri_listesi burada bir listesini bulabilirsin kardeşim

2 2 2
2012-10-13T10:28:21+03:00
Karahanlı Devleti840-1042Karluklar ile Uygur Kağanlığı'nın kalıntısı. Türk tarihinde İslamiyeti kabul eden ilk devlet. Peçenekler860-1091  Kıpçaklar9-13.asırya da Kumanlar Şirvanşahlar861-1538Bugünkü Azerbaycan'da. Kansu Uygur Krallığı905-1226甘州回鶻 Bugünkü Sarı Uygurların kökeni. Karahoca Uygur Krallığı911-1368高昌回鶻 (Bugünkü Doğu Türkistan) Salariler941-981Bugünkü Azerbaycan'da. Revvadiler981-1040Bugünkü Azerbaycan'da. Oğuz Yabguluğu950-1040  Gazne Devleti962-1187Samaniler'in memlûklerinden. Büyük Selçuklu Devleti1037-1194Selçuklular Doğu Karahanlılar1042-1211  Batı Karahanlılar1042-1212  Suriye Selçukluları1092-1117Melikşah'ın kardeşi Tutuş'un hükümdarlığı Anadolu Selçukluları1092-1243Selçuklular Rum Selçukluları olarak bilinir. Kirman Selçukluları1092-1230Alparslan'ın kardeşi Kavurd Bey'in sülalesi / Kaşkaylar ve Hamselerin kökeni. Harezmşahlar Devleti1097-1231Selçuklular'ın Memlûklerinden Anuş Tegin tarafından kurulan devlet Böriler1117-1154ya da Suriye Atabeyliği Zengiler1127-1259Musul, Halep Atabeylikleri İl-Denizliler1146-1225ya da Azerbaycan Atabeyliği Erbil Beyliği1146-1232ya da Erbil Beyliği Salgurlular1147-1284ya da Fars Atabeyliği Irak Selçukluları1157-1194Sencer'in ölümünden sonra Irak-ı Arap ve Irak-ı Acem (Batı İran)'ı yöneten Büyük Seçlukluların kalıntısı. Köle Hanedanı1206-1290Delhi Sultanlığı (1206-1526) Karluk Devleti
1 4 1