Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-13T10:26:06+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

İnorganik bileşikleri kullanarak organik bileşikler dediğimiz karmaşık ve uzun Molekül zincirlerini üretebilenCanlılara Ototrof adı verilir.Ototrof Canlılar 
Fotosentez yapanlar (Fotoototroflar) ve kemosentez yapanlar (Kemoototroflar) olarak iki grupta toplanabilir.


Heterotrof Canlılar 
Organik besinlerini hazır olarak alan canlılardır.

10 4 10