Cevaplar

2012-10-13T11:50:03+03:00

Çekimli fiilin bölümleri; - Fiil kökü - Kip eki - Şahıs eki
Çekimli Fiil Mastar halinde bulunan fiile yapım ekleri getirilerek yani zaman ve sahış ekleri getirilerek fiili başka kalıplara sokmaya denir.
gitmek gidiyorum gidiyorsun gidiyor gidiyoruz idiyorsunuz gidiyorlar
Bu, konuyu anlaman için bir örnekti Sorunun cevabı A şıkkı
ağaç yaş iken eğilir----> eğil-mek--Fiil at binicisini tanır----> binici-bin-mek- Fiil ağır gitki yol alasın---->alasın-al-mak-Fiil
A akıl akıldan üstündür----Bu cümlede fiil bulunmuyor.
Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/223905-cekimli-fiil-nedir-ornek-verir-misiniz.html#ixzz29AQiKjni

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-13T11:50:19+03:00

Dilimizde fiiller çekimli hâlde kullanılır. İkinci tekil şahıs emir çekimi hariç bütün fiiller çekim eki alarak kullanılır.  

 

Fiil çekim ekleri, fiil kök veya gövdelerine eklenerek, fiillerin zamanını, yapılış şeklini ve şahsını belirtirler.  

Dilimizdeki fiil çekim eklerini şu şekilde sınıflandırabiliriz: 

1-Zaman ve şekil ekleri (haber ve dilek kipleri)
2-Şahıs ekleri
3-Soru eki
4-Ek-fiil

 Şimdi bunları tek tek inceleyelim. 

1. ZAMAN ve ŞEKİL EKLERİ a. HABER KİP EKLERİ

Dilimizde üç temel zaman vardır: Geçmiş zaman Şimdiki zaman Gelecek zaman.

Ama bütün zamanları içeren tasnif şudur: 

1-Geçmiş zaman (Bilinen geçmiş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman)
2-Şimdiki zaman
3-Gelecek zaman
ve bunların hepsini kapsayan 
4-Geniş zaman 

Fiilde anlatılan işin, kılışın, oluşun, hareketin, durumun bağlı bulunduğu zamana fiilin zamanı denir. Haber kiplerinde de fiilin zamanı bildirilir. Yalnız aşağıda ele alınacak olan zaman ekleri bazen kendi zamanlarını belirtmeyebilirler; çekim eki olmaktan çıkabilirler veya anlam kayması sonucu başka bir zamanı belirtebilirler: 

hünkârbeğendi, geçmiş (zaman), gelecek (zaman), okur yazar... (yapım eki görevinde)

Bir gün Hoca pazara çıkar. (çıkmış)... (anlam kayması)

0