Cevaplar

2012-10-13T11:56:11+03:00

1. Aşağıdakilerden hangisi glikozun temel özelliklerinden değildir?
Kanda bulunur
Sindirim enzimlerinden etkilenmez
ATP nin yapısına katılır
Hücre zarı yapısına katılır
Polisakkaritlerin temel yapı taşıdır


2. Aşağıdakilerden hangisi amino asitlerin temel özelliklerinden değildir?
Hücre zarından geçebilirler
Aralarında sadece peptid bağı kurulabilir
Enzimlerin yapı taşlarıdır
Asitler karşısında baz,bazlar karşısında asit gibi davranırlar
Suda çözünürler


3. Aşağıda verilen organik maddeler ve bağlarında; hangi eşleştirme yanlıştır?
Protein-peptid
Yağ-ester
Maltoz-glikozit
DNA-fosfodiester
Nişasta-ters glikozit


4. Hücreye dışarıdan alınan bir polimerin yapısındaki kimyasal enerjinin açığa çıkarılmasında hangi olaylar gerçekleşmeli?
Sindirim-solunum
Solunum-boşaltım
Boşaltım-sindirim
Sentez-solunum
Fosforilasyon
1 1 1