Cevaplar

2012-10-13T11:56:03+03:00

Yeryüzündeki ilk uygarlık yapıtları, M.Ö.3600 yıllarında Mezopotamya'da Sümerler tarafından meydana getirilmiştir.
Hz. İsa'nın doğumundan birkaç yüzyıl öncesine kadar mezopotamya'da gelişmiş uygarlık izleri sürmüştür. Bu izler 19.ve  20.yüzyıllarda yapılan arkeolojik kazılarla gün ışığına çıkarılmıştır.

Sümerler, yeryüzündeki ilk pişirilmiş tuğladan evleri inşaa etişler, bataklıkları kurutarak tarıma ve şehirlere katmışlar, tarım arazilerini su kanalları ile sulamışlar, bilinen ilk tarım araçlarını kullanmışlardır.
Mezopotamya, yaklaşık 3600 yıl boyunca zengin ve ileri bir uygarlığın vatanı olmuştur.

MEZOPOTAMYA ADI NEREDEDN GELİYOR
Bölgenin akarsuarı Dicle ve Fırat, o zamanlar iklim koşullarının etkisiyle şimdikinden daha çok su taşırlar, kuvvetle akarlardı. Geçtikleri her yere hayat veren bu ırmaklar, bölgeye bir de isism hediye etmişlerdir.
Mesos; arasında anlamına gelir. Potamos; ırmak demektir. Bu iki kelimenin birleşiminden meydana gelen Mezospotamus (Mezopotamya), İki ırmak arasındaki topraklar anlamına gelir.
Dicle ve Fırat ırmakları, Bereket ve zenginliği, buradaki topraklara taşıyor, iklimi yumuşatıyor ve ılıman yapıyordu. Bu sayede her türlü ürün kolayca ve bolca yetişiyordu.
Mezopotamya üç bölgeden oluşur. Dağlık olan bölgeye "Yukarı Mezopotamya", En önemli bölüme "Orta Mezopotamya", nüfus açısından kalabalık bölüme ise "Aşağı Mezopotamya" denir.
Mezopotamya toprakları, savunmaya elverişli olmadığı için bir çok savaşlara sahne olmuş, çeşitli kavimler ve devletler egemen olmuştur.

SÜmerler
Orta Asya'dan göç ettikleri sanılan Sümerler, Mezopotamya'nın ilk halkıdır. Sümerler'in en büyük kentleeri, Ur, Uruk, Lagaş, Larsa ve Kiş'di. Sümerler'in rahat yılları, M.Ö. 3000 yıllarında Akatlar'ın Suriye ovalarından Mezopotamya'ya gelmeye başlamaları ile sona erdi.

Akatlar Bİ tanesi bu

0
2012-10-13T12:17:46+03:00

m.ö 3200 dir cevap hhahhahah☺☺

0