Cevaplar

2012-10-13T13:53:51+03:00

dimi...................................

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-13T13:54:15+03:00

D
erginin dizgisi ve baskısıyla ilgili sorunları
henüz tam olarak çözemediğimiz için bu
sayıda elinize bir haftalık bir gecikmeyle
ulaşıyor. Daha profesyonel bir yayın için çabalarımız
sürüyor. Bu arada, özellikle son iki sayıda bizden desteğini esirgemeyen devrimci dostlarımıza teşekkür etmeden geçemeyiz.
Bu sayıda, Savaş Tanrıları Görev Başındaana baş-
lığıyla Türkiye ve bölgedeki savaş hazırlıklarını çeşitli
yönleriyle ele aldık. Öyle görünüyor ki bu konu önü-
müzdeki dönemin ana konusu olmaya devam edecek.
Güncel bölümünde, ayrıca Mas-Daf pompa işçilerinin direnişindeki son durum ve Kemal Türkler’in
öldürülmesinin yıldönümünde mezarı başında yapı-
lan anmayla ilgili kısa haber- değerlendirmeleri bulacaksınız.
Paradigmanın Yeniden Kuruluşubaşlıklı yazı devletin ideolojik ve baskı aygıtlarının yeniden yapılandırılması sorununu ele alıyor. Okurların, ana hatlarıyla
ele alınan bu yeniden yapılandırmanın bir süreç oldu-
ğunu ve bu sürecin devam ettiğini dikkate alması gerekiyor.
Başarabiliriz başlıklı yazıda önümüze koyduğumuz görev ve bu görevin başarıyla yürütülmesinin
önemli araçlarından biri olan yeni kültürün yaratılması
arasındaki ilişki ele alınıyor.
Bu sayıda, hareketimizin temel metinlerinden biri
olan Ekoloji sorununu, sınıf mücadelesiyle bağlantılı
olarak ele alıyoruz. Bu yazı sınıf hegemonyası sorununun yeni olanaklarını da aydınlatıyor. Bu yazıyla
birlikte ekoloji başlığıyla yeni bir bölüm açıyoruz.
Okurlarımızın bu bölümü haber ve yazılarıyla besleyeceğine inanıyoruz. Geçen sayıda başladığımız Tarihimizden Notlar bölümü Ağustos ayı notlarıyla
sürüyor. Ayın şiiri köşesinde bu ay Metin eloğlu’nun
şiirine yer verdik.
Okuyucu Mektupları’nda Bengisu düşüncelerini
bizlerle paylaşıyor. Osman Bulugil ise yazısında son
günlerin flaş konusu sporda şikeyi kapitalizmde spor
bağlamında ele alıyor. Kapitalizmin futbolu sadece kitleleri uyutmanın bir aracı olarak değil, sermaye birikiminin, kültürel kirlenme ve yozlaşmanın bir aracı
olarak kullandığını vurguluyor.
Okuyucu katkılarının arttığı yeni sayıda buluşmak

0