Cevaplar

2012-10-13T14:15:44+03:00

Tanrı'nın kadını erkeklere munis olmak üzere ya­rattığını söyleyen Mevlânâ"nın pek küçükten ilimle, irfanla, hak ve hakikat aşkıyla doldurulmaya başlıyan hayatına ilk kadın onsekiz yaşında karışır. Mevlânâ"nın ilk eşi olmak şerefini kazanan bu mut­lu kadın, Lala Şerefeddin Semerkandi'nin kızı Gev­her Hatun'dur. Eflâkî'nin "Menakıbü'l-Ârifin"inde ahlâk ve yüz güzelliğinde ve letafette eşi olmıyan bir insan diye tarif ettiği Gevher Hatun yaşadığı müddetçe, şeriatin dört kadınla evlenmeğe müsaade ettiği bir devirde, Mevlânâ"nın tek kadını olarak kalmıştır. Sevgi ve merhameti insanlık,,sohiddet ve şehveti hayvanlık vasfı sayan, "Kişi yiğitlikte Zal oğlu Rüstem bile olsa, Hamza'dan bile ileri geçse hükmetme hususunda karısının esiridir." diyen Mevlânâ gibi bir mürşid-i kâmilin bir kadının esiri ola­cağı düşünülemez. Ancak O, Gevher Hatun'un şah­siyetine büyük değer vermiş, Hatun da O'na Sultan Veled ve Alâeddin Çelebi gibi iki oğul kazandırmış­tır......

0