İngilizcesi iyi olanlar gelsin :) Lütfen doğru yapın

Soru :complete the sentences with the given verbs by using will/won't

1) she .............................. (come) here next verbs

2)I ........................(make) you a cup of coffee

3)You..................(not/have) a lot of money

4)your friend...................(not/help) you.

5)Alison.........................(clean)the house next Thursday.

6)Emine.........................(write)a letter to her penfriend

7)Samet.......................(pass)the exam

8)Tom......................(marry) Jeniffer.

9)Esra ........................(ride) a bicycle in the afternoon.

10)We.............................(play)tennis at the weeking

2

Cevaplar

2012-10-13T14:17:46+03:00

1) O .............................. (gel) burada sonraki fiiller

Kahve 2) ........................ (yapmak) bir fincan

3) .................. (/) çok para yok

4) Arkadaşınıza ................... (değil / help) size.

5) Alison ......................... (temiz) evin yanındaki perşembe.

Ona mektup arkadaşı 6) Emine ......................... (yazma) yazmak

7) Samet ....................... (geçiş) sınavı

8) Tom ...................... (evlenmek) Jeniffer.

9) Esra ........................ (yolculuk) öğleden sonra bir bisiklet.

10) weeking Biz de ............................. (çalma) tenis

0
2012-10-13T14:18:03+03:00

NASIL YAPÇAZ GEÇMİŞ ZAMAN GELECEK ZAMAN FALAN

0