Cevaplar

2012-10-13T14:32:46+03:00

A. ÇAPRAZLAMALARIN ELEMANLARI
P : Çaprazlanacak anne ve babanın (ebeveynlerin) genotipini ifade eder. 
G : Anne ve babadan meydana gelebilecek gametçeşitlerini gösterir. Gametlerin sayıları değil, çeşitleriönemlidir.
F1 dölü : Dişi ve erkek gamet çeşitlerinin birleşmesiyle oluşabilecek ilk dölün (neslin) genotip ve fenotipçeşitlerini ifade eder.
F2 dölü : F1 dölünde elde edilen dişi ve erkek bireylerin çaprazlanmasıyla oluşacak ikinci dölü (nesli) ifade eder.
Kendileşme : Belli bir genotipe sahip dişinin kendisiyle aynı genotipte bir erkekle çaprazlanmasıdır.
Arı Döl (Saf Döl) : Genotip olarak homozigot olup, kendileştirildiğinde her zaman aynı genotipte ve fenotipte bireyler oluşturan canlılara arı döl denir.

0