tarih yazıcılığının sözlük tanımı nedir? türk diil kurumunun tanımı nedir? Vatan ve memleketini seven, devlet ve milletinin geleceğini düşünenler asırlarının olaylarını ve haberlerini kaydederek gelecek nesillere aktarırlar bu sözü açıklayınız.

2

Cevaplar

2012-10-13T14:50:37+03:00

Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve sunulması bilimidir. Tarihi bilgi, geçmişteki olaylara ilişkin tüm bilgilerin, olayların vuku bulduğu dönemin şartları gözönüne alınarak, mümkün olduğunca nesnel bir şekilde sunulması ile oluşur.

Tarih kelimesinin Batı dillerindeki tüm karşılıkları Grekçe istoria, istorien sözcüğünden gelmektedir. (Latince: his-toria, İtalyanca: storia, Fransızca: histo-rie, İngilizce: history, Almanca: Histo-rie).İyonya lehçesinde bildirmehaber alma yoluyla bilgi edinme anlamlarında kullanılan kelime, Attika lehçesinde görerek, tanık olarak bilme anlamlarının yanı sıra çok daha geniş bir anlam içeriğiyle fizik, coğrafya, astronomi, bitki ve hayvan bilgisi ve hatta giderek doğa bilgisini kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

0
2012-10-13T14:51:46+03:00

http://www.tdk.gov.tr/

0