Cevaplar

2012-10-13T14:50:44+03:00

otlakların azalması. ÜNİTEÜLKEMİZDE NÜFUSKONU ANLATIMIHazırlayanFATİH KARACANwww.ogretmenweb.com
2. NÜFUS Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Bir yerde yaşayan insan sayısını tespit etmek amacı ile nüfus sayımları yapılır.
3. Nüfus Sayımı Yapılmasının Sebepleri1. Nüfusun miktarını,artış hızını, dağılışını öğrenmek. 2. Nüfusun yapısını * Yaş, cinsiyet, eğitim, * Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılışını,* Kır-kent nüfusunu, İşsizlik oranını, * Asker çağındakilerin ve seçmen sayısını öğrenmek gibi sebeplerle sayım yapılır.
4. TÜRKİYE’DE NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI Nüfus sayımı bir ülkede yasayan insanların belli bir günde sayılması işlemidir.Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. İkincisi 1935 yılında, daha sonra her 5 yılda bir nüfus sayımları yapılmıştır.1990 dan sonra alınan kararla her 10 yılda bir sayım yapılacaktı. Ancak 1997 yılında seçmen yaşının düşürülmesinden dolayı tekrar sayım yapıldı. En son yapılan 2000 Genel Nüfus sayımına göre nüfusumuz 67.803.927 olmuştur.
6. Yıllık nüfus artış hızı 1940-1945 döneminde binde 10.6 ile en düşük seviyede iken 1955-1960 döneminde binde 28.5 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır Nüfusumuzun yıllık artış hızı 1960-1985 döneminde önemli bir değişim göstermemiş ancak 1985 yılından sonra hızla azalma sürecine girmiştir. Yıllık nüfus artış hızı, 1980-1985 döneminde binde 24.9, 1985-1990 döneminde binde 21.7 iken 1990-2000 döneminde binde 18.3'e düşmüştür 1945 yılından sonra ilk kez 1990-2000 döneminde nüfus artış hızı binde 20'nin altına düşmüştür.
7. 2000 NÜFUS SAYIMLARI Türkiye'nin toplam nüfusu 67 803 927, şehirlerin (il ve ilçe merkezleri) nüfusu 44 006 274, köylerin nüfusu ise 23 797 653'tür.1990-2000 döneminde yedi coğrafi bölgenin tamamının nüfusu artmaktadır. Bölgeler arasında en yüksek artış hızı Marmara Bölgesinde, en düşük artış hızı ise Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir. 1990-2000 döneminde Marmara Bölgesinin yıllık nüfus artış hızı binde 26.7, Karadeniz Bölgesinin yıllık nüfus artış hızı binde 3.6'dır. Ülke genelindeki nüfusun yüzde 26'sının bulunduğu Marmara Bölgesi en fazla nüfusa sahip iken, nüfusun yüzde 9'unun bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi en az nüfusa sahiptir. Bölgeler arasında şehir nüfus oranı en fazla olan bölge Marmara Bölgesi iken en az olan bölge Karadeniz Bölgesidir. Marmara Bölgesindeki nüfusun yüzde 79'u, Karadeniz Bölgesindeki nüfusun ise yüzde 49'u şehirlerde bulunmaktadır.
8. 2000 NÜFUS SAYIMLARIİllerin Nüfus ArtışıSon on yılda 81 ilden 66'sının nüfusu artarken 15'inin nüfusu azalmıştır. Nüfusu azalan iller Artvin, Çorum, Edirne, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Sinop, Sivas, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük ve Kilis'tir. 81 il içinde nüfus artış hızı en yüksek olan ilk üç il sırasıyla Antalya, Şanlıurfa ve İstanbul'dur. 1990-2000 döneminde Antalya'nın yıllık nüfus artış hızı binde 41.8, Şanlıurfa'nın yıllık nüfus artış hızı binde 36.6 ve İstanbul'un yıllık nüfus artış hızı ise binde 33.1 olarak gerçekleşmiştir. 81 il içinde nüfus artış hızı en düşük olan ilk üç il sırasıyla Tunceli, Ardahan ve Sinop'dur. 1990-2000 döneminde Tunceli'nin yıllık nüfus artış hızı binde -35.6, Ardahan'ın yıllık nüfus artış hızı binde -20.2 ve Sinop'un yıllık nüfus artış hızı binde -16.2 olarak gerçekleşmiştir.
9. 2000 NÜFUS SAYIMLARIİllerin Nüfus Artışı Son on yılda 81 ilden 66'sının nüfusu artarken 15'inin nüfusu azalmıştır. Nüfusu azalan iller Artvin, Çorum, Edirne, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Sinop, Sivas, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük ve Kilis'tir. 81 il içinde nüfus artış hızı en yüksek olan ilk üç il sırasıyla Antalya, Şanlıurfa ve İstanbul'dur. 1990-2000 döneminde Antalya'nın yıllık nüfus artış hızı binde 41.8, Şanlıurfa'nın yıllık nüfus artış hızı binde 36.6 ve İstanbul'un yıllık nüfus artış hızı ise binde 33.1 olarak gerçekleşmiştir. 81 il içinde nüfus artış hızı en düşük olan ilk üç il sırasıyla Tunceli, Ardahan ve Sinop'dur. 1990-2000 döneminde Tunceli'nin yıllık nüfus artış hızı binde -35.6, Ardahan'ın yıllık nüfus artış hızı binde -20.2 ve Sinop'un yıllık nüfus artış hızı binde -16.2 olarak gerçekleşmiştir.
10. ÖĞRETMENWEBSOSYAL BİLGİLER KAYNAK CD SETİ7. SINIF SOSYAL BİLGİLER CDİÇERİSİNDEKİ ÇALIŞMALARDANDIR. www.ogretmenweb.com
11. NÜFUSUN DAĞILIŞI
12. *** Dünya üzerinde nüfusu en fazla olan kıta Asya, en az olan kıta Avustralya (Okyanusya) kıtasıdır. Antarktika kıtasında ise yerleşik hayat yoktur.*** Nüfusu en fazla olan bölgemiz Marmara, en az olan bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesidir (1997).

0
2012-10-13T15:03:43+03:00

Ç GÖÇLER
İç göçler 1950 'den sonra Ulaşımın gelişmesi ve sanayileşme ile artış göstermiştir. 
İç Göçün (Köyden Kente) Sebepleri
1. Hızlı nüfus artışı, 
2. Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması, 
3. Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Karadeniz bölgesi için geçerliliğini yitirir.). 
4. Eğitim hizmetleri, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, 
5. Kan davaları ve terör. 
6. İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri. 
7. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği (en az etkili). 
8. İş imkanlarının sınırlı olması. 
9. Kentlerde sanayinin gelişmiş olması. 
Köyden Kente Göçün Sonuçları
1. Nüfusun dağılışında dengesizlik olur. 
2.Yatırımların dağılışında dengesizlik olur. 
3. İşsizlik ortaya çıkar. 
4.Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur. 
5.Sanayi tesisleri (fabrikalar) kent içinde kalır. 
6. Çevre sorunları artar. 
7.Trafik, eğitim-sağlık problemleri olur. 
8.Alt yapı hizmetlerinin götürülmesi zorlaşır. 
9.Kültür çatışması olur. 
10.Kırsal kesimdeki yatırımlarda verimsizlik olur. 
Köyden Kente Göçü Önlemek İçin
1.Sulamalı tarım yaygınlaştırılmalı, 
2.Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı. 
3.Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli. 
4.Eğitim -sağlık hizmetleri geliştirilmeli. 
5.Tarıma dayalı sanayi kolları kırsal kesime kaydırılmalı 
6.Alt yapı hizmetleri geliştirilmeli (yol ,su, elektrik, haberleşme)

1 5 1