Cevaplar

2012-10-13T15:19:21+03:00
REME ve ÇEŞİTLERİ

Her canlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesi olayına üreme

denir. A. EŞEYSİZ ÜREME
Eşey hücrelerinin oluşumu ve döllenme olmadan bir atadan yeni bir canlının meydana gelmesine denir.

Eşeysiz üreme sonucu meydana gelen canlılar arasında görülen farklılıklar mutasyonlar ve modifikasyonlar sonucudur.

1. Bölünerek Üreme 
Bakteriler mavi-yeşil alg’ler ve protista grubu canlıların (Amip Öglena vb.) çoğunda görülür. Genellikle vücudun (hücrenin) ikiye bölünmesi şeklinde olur.

2. Tomurcuklanmayla Üreme
Bir hücreli canlılardan bira mayası çok hücreli canlılardan hidra bitkilerden de ciğer otlarında görülür. 

Şekil : Bir Mayasında Tomurcuklanma

Ana canlının vücudunun bir kısmından meydana gelen tomurcuk (çıkıntı) gelişerek ayrılır ve yeni bir ferdi oluşturur veya beraber bir arada kalarak kolonileri meydana getirirler.

3. Sporla Üreme (Sporogoni)
Sporla üremede rol oynayan sporlar haploit canlılarda mitoz bölünmeyle diploit canlılarda mayoz bölünmeyle meydana gelir.Sporlar 
n kromozomludur. Bu üreme şekli; bazı bir hücrelilerde mantarlarda eğrelti otlarında su yosunlarında ve kara yosunlarında görülür.

4. Vejetatif Yollarla Üreme
Ana canlıdan düzensiz olarak kopan parçalar eksik kısımlarını tamamlayarak yeni bireyleri oluştururlar.

Regenerasyonla üreme : Bir gelişme biçimi sayılabilen yenilenme ya da regenerasyon olayı ile eşeysiz üreme de gerçekleştirilmiş olmaktadır.
2 5 2