Cevaplar

2012-10-13T15:32:04+03:00

Ülkemizde Sönmüş Yanardağlar

Ülkemizdeki başlıca sönmüş yanardağlar Büyük Ağrı,Küçük Ağrı,Tendürek,Süphan,Nemrut,Erciyes,Karacadağ,Mele ndiz,Hasan ve Karadağ'dır


Türkiyede bir çok sönmüş yanardağ bulunmaktadır Bu yanardağların tekrar faaliyete geçmesi veya yeni bir yanardağ faaliyeti olması ülkemiz için kısa veya uzun vadede mümkün müdür ? 

Türkiye'nin Avrasya, Arap, Afrika tektonik plakaları ile Anadolu Bloğu ve Ege Genleşme Bölgeleri üzerinde yer aldığı, dünyanın en aktif tektonizma bölgesi içinde olduğu bilinmektedir Herhangi bir yanardağın oluşması ya da harekete geçmesi levha tektoniğine bağlıdır

Bazı bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sonucunda, Nemrut, Ağrı, Tendürek, Süphan, Erciyes ve Hasan dağlarının her birinin aktif olduğu ortaya konulmuştur

Daha önce sorulan bir soruda da cevaplandığı gibi Doğu Anadolu'daki yanardağlara bakacak olursak, yaklaşık 6 milyon yıl önce, bölgenin kuzey-güney ekseninde sıkışmasıyla yerkabuğunun kalınlaşması ve bunun sonucunda meydana gelen kırıklardan magmanın yükselmesiyle oluşmaya başladı Bölgenin en önemli yanardağları Nemrut, Süphan, Tendürek ve Ağrı Bu yanardağlar, tarihsel zamana kadar etkin olmuşlar Bazılarında halen gaz ve buhar çıkışı gözlemleniyor Helyum izotop analizleriyle manto kökenli oldukları saptanan bu gaz çıkışları, bu yanardağların halen canlı olduklarını gösteriyor Örneğin Tendürek Volkanı; dağın doğusunda bulunan ve çapı yaklaşık 5 yüz metre olan kraterden sıcak su buharları ve hidrojen sülfür gazları çıkar Bu gazlar kraterin kenarlarında, sarı renkli bir mineral olan kükürt oluşumunu sağlar Volkandan püsküren sıcak su buharlarının ısısı yaklaşık 60 derece civarındadır Fakat bu yanardağlar uzun vadede harekete geçebilirler

1 5 1
2012-10-13T15:32:25+03:00

Nemrut, Ağrı, Tendürek, Süphan, Erciyes ve Hasan dağı

1 5 1