Cevaplar

2013-03-12T20:04:28+02:00

madan ve saygıyla
denemeye değmezmi?
A
Abdullah bin Musa el-Harezmi
Abdus Salam 

Abderalı Demokritos
Abdülhamid İbn Türk
Abdurrahman es-Sufi
Ahmed Cevdet Paşa
Ahmed El-Biruni
Ahmed ibn el-Mecdî 
Albert Einstein
Albert EINSTEIN

Alev Alatlı 
Alfred Kastler
Alfred Lothar Wegener 

Alfred Nobel

Alfred Nobel
Ali Kuşçu 
Ali Kuşçu
Andre Marie Ampere
Antonie Henri Becquerel
Antoine Laurent Lavoisier
Amadeo Avogadro
Ambroise Pare
aristo
Arşimet (Archimedes)
Archimedes (Arşimet)

Auguste Comte 
Aydın Köksal
Prof. Dr. Aykut Barka


B
Blaise PASCAL 
Battani
Batlamyus

Behram N. Kurşunoğlu

Biruni
Blaise Pascal
Buzcani
Büyük Plinius

C

Cabir İbn Hayyan
Cahit Arf
Carl Friedrich Gauss
Carl Friedrich Gauss
Charles Darwin
Charles Francis Richter
Chen Ning Yang
Christiaan Huygens
Conrad Gesner
Copernicus (Kopernik)
Ctesibios

Ç

D

Darwin(Bilinmeyen Yönleriyle)
Descartes

Denis Diderot 
Dennis Gabor
Denis Papin
Descartes
Dilhan Eryurt
Diofantos
Donald Arthur Glaser

E
Ebu Bekir el Razi 
Edison
El-Biruni 
Enrico Fermi
Eratosthenes
Erdal İnönü 
Erol Çerasi 
Erwin Schrodinger 
Ernest Rutherford

F
Ferdinand Magellan 
Feza Gürsey
Francis Bacon

G
Galileo Galilei
Galileo Galilei

Gökhan Hotamışlıgil
H
Henri Becquerel
Henri Poincare
Hulusi Behçet 
I
Isaac Newton 
Ivan Pavlov


İ
İbn Sina 
İbni Sina
Igor Ivanovich Sikorsky
İsmail Giritli 


J

James Dewey Watson 
James Maxwell 
James Watt
James Clerk Maxwell
Jean Piaget
Johann Gregor Mendel
Johannes Kepler
John Dalton
Joseph Wilson Swan 
K

Kâtip Çelebi
Karl Pearson

Kerim Erim

Knidoslu Eudoxos
Ktesibios


L

Leonardo da Vinci

Louis Pasteur

M
Macit Rıza Erbudak 

Macit Gökberk
Mahmut Gazi Yaşargil

Marie Curie 
Marie Curie
Matrakçı Nasuh 
Max Planck
Michael Faraday
Michel Foucault
Mirim Çelebi 

N
Nazım Terzioğlu 
Nejat Ferit Eczacıbaşı
Niels Henrik David Bohr
Nicola Tesla
Nurhan Avman

O
Oktay Sinanoğlu 
Oktay Sinanoğlu
Osman Nuri Eralp 
Ordal Demokan 
Orhan Asım Barut 

Ö

P

R
Reşid Süreyyâ Gürsey 
Remziye Hisar 
Robert Fulton

S
Seyyid Hüseyin Nasr
Stephen Hawking
Sir Isaac Newton


Ş

Şakir Kocabaş 

T

Takiyüddin

Thomas Edison 

U

Ü

V

W

Werner Heisenberg

William Harvey
William Harvey
Wilhelm Conrad Röntgen
Wilhelm Conrad Rontgen

Wright KardeşlerWolfgang Pauli


Y

Z

0
2013-03-12T20:04:56+02:00

Pek çok kişi tarafından 20. yüzyılın en önemli bilimadamı olarak kabul edilen Einstein Münih’te yetişti, okuldan sıkılıp keman çalmaktan zevk aldı kendi kendine fizik öğrendi.

1905′te İsviçre’de patent bürosunda çalışırken bilim dünyasınıdört devrimci tez yayınlayarak sarstı. Bunların arasında kendisine 1921 ‘de Nobel Ödülü kazandıracak olan ışığın bir parçacıklar akışı gibi davranmasının açıklanması ve dahasonra bilimadamlarının nükleer enerjiyi yaratmalarına imkan verecek olan Özel Rölativite Kuramı vardı. Einstein 1916′da Genel Rölativite Kuramı ile yeni yerçekimi
kuramı geliştirdi ve nesnelerin uzay ve zamanda nasıl büküldüklerini tanımladı. Bu astronomide pek çok ilerlemeye ve kara deliklerin keşfine yol açmıştır. 1933′te Amerika’ya göç eden Einstein savaşa karşıydı ve uluslararası silahsızlanmayı savunuyordu. Yahudiler için bir yurdun da ateşli savunucusu olan Einstein 1952′de İsrail cumhurbaşkanı olma teklifini reddetmiştir.

1 5 1