Cevaplar

2012-10-13T16:17:38+03:00

Ağız, lehçe ve şive arasındaki farklar şöyledir:

Lehçe: Yada bir dilin, tarihî gelişim sürecinde, bilinen dönemlerden önce o dilden ayrılmış ve farklıbiçimde gelişmiş kolları. Örneğin Türkçe bir dil ancak Türkçe'nin bir çok lehçesi yada çeşidi vardır; Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Uygur Türkçesi gibi. Yani Lehçe uluslararası bir farklılıktır.


Ağız: Bir ülkenin çeşitli bölge, il veya ilçelerinin sözcükleri söyleyiş bakımından birbirinden ayrı olan konuşmalarına denir. Lehçe'de uluslararası bir farklılık varken; Ağızda, sadece bir ülkenin kendi içerisinde meydana gelen ses değişmeleri yani söyleyiş farklılığı söz konusudur. Örneğin; Ege Ağzı'nda genellikle "biliyorum" sözcüğü yerine "biliyom" kullanılır.


1 1 1
2012-10-13T16:32:53+03:00

her bölgenin konuşma biçimi farklıdır bu olay kültür ve medeniyet farklılığından kaynaklanmaktadırrr...

0