Cevaplar

2012-10-13T16:26:33+03:00

sümerler yazıyı bulanlardır bence sanatları yazı yazmakdır:)

1 1 1
2012-10-13T16:26:49+03:00

Heykel: Mezopotamya heykel sanatı, M>Ö> III> binden daha eskiye gitmektedir> Ur, Uruk ve Lagaş kent harabelerinde çeşitli heykel ve kabartmalar ele geçmiştir> Günümüze kadar gelen heykellerin çoğu altın, gümüş gibi madenlerden yapılmış olanlardır> Bunun yanında, toprak üstüne akan petrolden de yaralanan sanatçıların, asfalt veya zift üzerine sedef kakma işler yaptıkları görülmektedir>

Çoğunlukla heykellerin belden yukarısı çıplaktır> Etek türü elbiseler tüylü ve kalın kumaştandır> Vücutların duruşu ise frontal dır>Başlar dik, eller göğüse kavuşturulmuş, dirsekler sivri ve gözler özellikle iri yapılmıştır> Gözlerin belirgin olması ve renkli taşların kullanılması, heykeldeki ifade gücünü artırmıştır

Heykeltıraş, inşam bir bütün şeklinde ele alıp, onu orantılı biçimde işlememiştir> Her bölümün üzerinde ayrı ayrı durduğu için, gerek heykel ve gerekse kabartmalarda oransızlık görülür> Baş ve unsurları (göz, kaş, burun, saç, sakal vb>) daha önemli görülmüş, ayaklara daha az değer verilmiştir> Bu da, oransızlığın sebeplen arasında görülebilir> Figürler, canlı bir üslûpta değil, donuk duruşlu ve geometrik biçime yaklaştırılmış durumdadır>

Belli bir aradan sonra Sümerler, Kral Gudea zamanında yeniden güç kazanmışlardır (MÖ> 206′lar)> Bu devirde sanat hareketlerinde bir canlanma görülür> Başkent Lagaş’da bayındırlık işlen hızlanmış, çeşitli saray ve tapınaklar yapılmıştır> Ele geçen en önemli eserler ise heykellerdir> Bunlar oldukça sert taşlara, özenle yapılmışlardır>

Kabartmalar, Sümer heykeltıraşlığı hakkında daha ıyı bilgi verirler> Silindir şeklindeki mühürler, yumuşak kil üzerinde yürütüldüğü zaman sonsuz bir kabartma şeridi elde edilebilmektedir>Taş kabartmalar, Mısır’da olduğu gibi, bazı kurallar içinde yapılmışlardır> Baş, göğüs, omuzlar, kol ve eller cepheden yapılmışlardır (frontal duruş)>Sümerlere ait birçok kabartma örneği bulunmaktadır>

1 2 1