Cevaplar

2012-10-13T16:46:22+03:00

Savaş Öncesi Dönem
Kurtuluş savaşı öncesi,
1.
Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar dayanır.

Büyük
Savaş'tan mağlup
ayrılmış olan Osmanlı Devleti, galip devletler ile
Mondros
Ateşkes Antlaşması'nı imzalamıştı. Bu antlaşmanın 7. maddesi, galip devletlere istedikleri her yeri istedikleri zaman işgal etme hakkını tanıyordu. Böylelikle işgaller bu antlaşmanın arkasına sığınılarak yapılabilecekti.

1: İngiliz ve Fransız ortaklaşa işgal bölgesi


2: Yunan işgal bölgesi


3: İtalyan işgal bölgesi


4: Fransız işgal bölgesi


5: Ermeni işgal bölgesi

6: İngiliz işgal bölgesi

Uluslararası
Sevr Antlaşması

10 Ağustos

1920 Osmanlı İmparatorluğu'nun son
uluslararası antlaşmasıdır. Sevr antlaşması ile
Saray'da yaşıyan

Osmanlı Hanedanı ve
hükümet,
Anadolu'nun ve İstanbul'un işgaline kapıyı açmıştır.

0