Cevaplar

2014-07-08T18:35:44+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
1) Tarihi olayların sebep ve sonuçlarının tüm yönleriyle incelenebilmesi için mekan kavramı önemlidir. Coğrafaya bize bu mekan hakkında bilgiler sağlar.

2) Herhangi bir milleti tanımak için ilk olarak toplumsal yapısına bakarız. Toplumsal yapıyı oluşturan en büyük unsurlardan birisi yaşanılan bölgedir. Dolayısıyla burada coğrafya devreye girmektedir. Çünkü coğrafi bölge, bu bölge içerisinde yaşayan toplumları kendi özelliklerine göre yaşamaya mecbur kılar. Bu da o milletin kurum ve kuruluşlarını, ahlaki değerlerini ve kurallarını, inançlarını ve sanatları doğrudan etkiler. Bu inkar edilemeyen etki nesiller boyu sürerek o milletin karakterini oluşturur.

3) Coğrafi bölgenin özellikleri o bölge üzerine yaşayan insanları da fiziki açıdan etkiler. Örnek olarak yazın çok sıcak ve kışın çok soğuk olan toplumlarda insanlar sağlam bir vücut yapısına sahiptirler. Ayrıca cesur, azimli ve de iradelidirler.

4) Coğrafi özelliklerin etkisi toplumları medeniyet yolunda değişik yollardan ilerletmeye sebep olur.

5) Örnek Türkler devamlı bir göçebe hayatı sürmüşlerdir. Bu göçebe hayatının sürdürülmesinde ki en büyük nedenler arasında hayatın devam ettirilebilmesi için uygun bir coğrafi bölge arayışı etkili olmuştur. Buda göç edilen ya da edimesi düşünülen bölgerin coğrafi açıdan değerlendirilmesine yol açmıştır.

6) Coğrafi bölge kavramı ülkelerin jeopolitik konumlarının önemini de ortaya çıkarmıştır. Jeopolitik önem verimli topraklar, ticaret yolları, deniz ticaretine yakınlık gibi bazı kavramları içerisinde barındırır. Örneğin Anadolu'yu düşündüğümüzde yıllarca istilalara maruz kalıp bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bunun başlıca sebebi Anadolı'nun sahip olduğu konumdur.

7) Tarihi olaylar içerisine baktığımızda devletlerin güçlenmesi, topraklarını genişletmesi ya da yıkılmaları içerisinde coğrafi özelliklerin ne kadar ön plana çıktığını görebiliriz.

8) Tarihi savaşlar içerisinde coğrafya bilgisi çok önemli bir konuma sahiptir. Örnek verilecek olursa Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi, İstanbul'u coğrafi açıdan iyice analiz ettikten sonra gerçekleştirmiştir. Bir diğer örnek ise Tuğrul ve Çağrı Bey'lerin Anadolu üzerine yapmış olduğu akınları Kafkaslar üzerinden yine coğrafi bilgileri kullanarak yapmalarıdır. 

8 4 8