Cevaplar

2012-10-13T16:54:01+03:00

yani dil bir ülkenin herşeyini içinde barındırır.

2 3 2
2012-10-13T16:54:17+03:00

Türk dili Orta Asya’daki ana yurdundan dünyanın her tarafına dalga dalga yayılan, tarihte ise sayısız devletler kurarak, Tarihin gidişine defalarca yön veren büyük Türk milletinin konuştuğu dildir. Dünyanın sayılı dilcilerinden Max Müler şöyle diyor. “Türk dilinin çekim şekillerindeki hiç bozulmaz düzenlilik, bütün Dil yapısının kolayca görülüp kavranabilmesi dil denilen varlıkta beliren olağan üstü insan kudretini anlayabilenleri heyecana sürükler. Türkçede en ustalıklı yapı, Fiil yapısıdır. Hiçbir dilin anlatamadığı, ancak birçok kelimelerle anlatmaya çalıştığı Anlam inceliklerini Türk dili tek bir kelime İle anlatabilir.” Birçok dilcilerin sözlerinden şunu çıkarıyoruz ki, Türk dili gerçekten çok güçlü bir dildir. Bu kıymetli dilimizi pırıl pırıl akan bir ırmağa benzetirsek; Bu ırmağa her taraftan akmaya çalışan kötü kalıntılardan korumaya çalışmalıyız.İnsanlar arasında iletişimi sağlayan dil; özel kanunları olan ancak bu kanunlar Çerçevesinde gelişen canlı bir varlıktır. Dil Canlıdır. Çünkü eskiyen unutulan birçok Kelime bu gün kullanılmayarak ölüme mahkûm edilmiştir. Dil için bu ölümler aynı canlılarda olduğu gibi normaldir. Önemli Olan vadesi dolanların ölmesidir. Vadesi dolmadan öldürmeler cinayettir. Dil sadece konuşma aracı değildir. Dil aynı zaman da kültürdür, Ahlaktır. Çünkü insan topluluklarının kültür ve uygarlığı dil olgunluğu İle ölçülür. Dil bozulursa kültürde bozulur. Konfüçyüs’e sordular: 

—Bir memleketi yönetmeye çağrılsaydınız Yapacağınız ilk iş ne olurdu? 
Büyük filozof şöyle cevap verdi. 
—Hiç şüphesiz, dili gözden geçirmekle işe başlardım. 
Ve dinleyenlerin hayret dolu bakışları karşısında sözlerine devam etti: 
—Dil kusurlu olursa, sözcükler düşünceyi İyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılmazsa, yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz.Ödevler gereği gibi yapılmazsa, töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki, hiçbir şey dil kadar önemli değildir. Dünyada kullanılan bütün diller deki Sözcükler aslında insanların uydurmasıdır Bazı kelimeler düşünerek bulunurken bazıları da halk ağzında refleks olarak ortaya çıkmıştır. Dildeki yeni kelimeler ya halk tarafından uydurulur, ya da düşünür, yazar ve dil adamları tarafından ortaya konulur Türkçe bugün birçok yabancı kelime içerisinden kendi özünü arama ve bulma içerisindedir. Ancak bütün ilimlerde olduğu gibi bu araştırmalarda yanılmalar olacaktır. Biliminde yanılmalar içerisinde geliştiği bir gerçektir. Ülkemizde dilimizin gelişmesinde tek etken ne dil kurumu nede üniversitelerdir. Dilin gelişmesinde En çok katkıyı yazarlar, bilim adamları ve En önemlisi halktır. Kelimeler hayatın içerisinde doğar ve ölürler. Hayat dilin hakemidir. O istediğine oyunu oynatır istemediğini dışarı atar. Öz Türkçelik olsun diye yüzyıllardır dilimize yerleşen ve halk tarafından benimsenen kelimeleri atarsak; çok ilkel bir millet haline gelmemiz kaçınılmazdır. Oysa yaşadığımız çağı anlamak için düşünmek şarttır. Çok iyi düşünebilmek için çok kelimeye ihtiyacımız vardır. Kelime hazinemizin azlığı diğer renkleri göremeyeceğimizin göstergesidir.

2 4 2