Cevaplar

2012-10-13T17:10:22+03:00

Agree sıfat değil, fiildir.
I agree with you. (Sana katılıyorum/Seninle aynı görüşteyim.)
We don't agree. (Anlaşamıyoruz/Aynı görüşte değiliz.)
*****
Agree, bir infinitive (to+verb 1) ya da that-clause'la birlikte
kullanılabilir.
He agreed to send me a cheque. (*He agreed sending me..., yanlış) (Bana bir
çek göndermeyi kabul etti.)
She agreed that I was right. (Benim haklı olduğumu kabul etti.)
*****
Anlam ve bağlama göre, farklı preposition'lar (edat) kullanılabilir.
-Bir tartışma konusu için about kullanılır:
They never agree about politics. (Politika konusunda asla anlaşamazlar.)
-Karar verilecek bir konu için on kullanılır:
Can we agree on a date for the next meeting? (Gelecek toplantı için bir
tarih üzerinde anlaşabilir miyiz?)
-Bir tekliften söz ederken to kullanılır:
He's agreed to our suggestion about the holiday. (Tatille ilgili teklifimizi
uygun buldu.)
-Bir görüş, fikir, açıklama, analiz vb. için with kullanılır:
I completely agree with your views on Turkish economy. (Türk ekonomisi ile
ilgili görüşlerine tamamen katılıyorum.)
-Bir kişi ile anlaşmaktan bahsederken with kullanılır:
It's a good idea to agree with the boss most of the time. (Patronla iyi
geçinmek, hemen her zaman iyi bir fikirdir.)
*****
Özne çoğul olduğunda, passive (edilgen) bir yapı kullanılabilir, ama oldukça
resmi bir kullanımdır.
Are we all agreed, gentlemen? (Anlaştık mı beyler?)
The committee are agreed that it would be a mistake to spend any more money
on the project. (Komite, bu projeye para harcamanın artık, bir hata olacağı
hususunda anlaşmaya vardı.)
Başa Dön


0