Cevaplar

2012-10-13T17:23:30+03:00

Dili sadece bir anlaşma aracı olarak dar bir alanla sınırlandıramayız. Doğrudur, dil insanlar
arasında bir iletişim sağlar. İnsanların biribirini anlamalarını, kendilerini ifade etmelerini
sağlayabilmek için dil denen bir araca ihtiyaç vardır. Fakat dil sadece bu değildir. Dil aynı zamanda
bir kültür öğesidir de. Bir kültürü, bir halkın yaşam tarzını ve onun ruhi şekillemesini değişik
toplumlara veya sonraki nesillere aktaran da dilin kendisidir.
Dolayısıyla dil, bir halkın, bir ulusun, bir kültürün yeryüzünde yaşaması için temel bir
etmendir. Bir dilin ölmesi demek, o dili konuşan halkın ve onun kültürünün de ölmesi demektir.
Bunun sonucurdur ki, tarih sahnesinde ölen dillerin yanı sıra, o dilleri konuşan halklar da tarihin
sahnesinden silinmişlerdir.

2 4 2
2012-10-13T17:24:44+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

 dil bir ülkenin herşeyini içinde barındırır.

1 5 1