Cevaplar

2012-10-13T17:33:28+03:00

FAKTÖR :Etken, etmen

HÜRRİYET:

Hürriyet, kelime anlamıyla "bağımsızlık"tır. Teslimiyetin, kulluğun ve belirlenmenin olmadığını gösterir. Bağımsızlık anlamında, hiçbir baskının bulunmadığını ifâde ederek olumsuzlukların bulunmadığını belirtir. Bu çerçevede, kişinin kendisi olduğu anlatılmak istenir. Kişi kendisi olarak hareket ettiğine göre irâdeli bir şekilde davranıyor demektir. Buna göre de, hürriyetle irâde arasında bir ilişki vardır. İnsânî varlık ve irâdenin mevcut olduğu fikri ortaya çıkar. Yâni kişinin doğallığını gösterir. Bu bakış açısına göre, hürriyet kavramı, aynı zamanda değerlerin varlığını, bu değerlere uygun davranışı ve gerçekliği içerir.

Hürriyet kavramı, doğada insanın mevkiini ilgilendirdiği ölçüde metafizik bir meseledir. Burada hürriyet kavramı, insanın fiziksel dünyâ ile ilişkisi açısından ele alınır.

DESTAN:

DESTAN 

Kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır.

 Bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. Yunanca “espos” sözcüğünden gelmektedir. Mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. Destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir.

 

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-10-13T17:35:34+03:00

faktör ; Bir şeyin temel elemanı demek .

Hürriyet : Çağdaş olam durumu .

Hakimiyet : Ele geçirme .

Cumhuriyet : Bağımsızlık ve demokrasi özgürlüğü içerisinde eşit yaşamaya denir.

Destan; Zamanında olmuş kahramanlık öykülerine denir .

Sıla :kavuşmak .

Elem : ıstırap.

Hakikat : Gerçeklikle sınanabilen olgu .

İmkan : Şerait .

Gaye : Amaç

2 4 2