Cevaplar

2012-10-13T17:43:09+03:00

bir dakka yaa internet donuyoooooooooooo

0
2012-10-13T17:43:50+03:00

yazıyı bulduklarından dolayısıyla bunun üzerine çalışmışlardır . İLkinde hiyeroglif ardından çivi yazısı ve diğer lafabeler vs ..

Heykel sanatı mekan içinde üç boyutlu estetik bi çimler yaratmayı amaçlayan görsel sanat dalı. 20. yüzyıla değin heykel, belirli nesne ya da konulan betimleyen, hareket etmeyen ve kunt hacim ya da kütlelerden oluşan bir sanat olarak kabul edilirdi. 20. yüz yılda, betimsel olmayan daha soyut ürünlerin ortaya çıkması, hareketin temel bir öğe olarak kullanıldığı kinetik devingen heykelin gelişmesi, kunt hacimlerin içlerindeki ve aralanndaki boşluklann önem kazanması, heykel sanatının kapsamını da genişletmişti

0